Globaal medisch dossier

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
  TOTAAL Graph
VOORNAAMSTE ZORGVERLENERS
Huisartsen 100,00%  
VOORNAAMSTE VOORSCHRIJVERS
Onbekend 100,00%    
GESTANDAARDISEERDE GEBRUIKSSTATISTIEKEN
Gemiddeld aantal interventies per jaar 7.158.260  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  per 100.000 verzekerden 65.727,63  
Mediane leeftijd (jaar) 48
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,31
Percentage vrouwen 54,34%
Percentage ambulante verstrekkingen 100,00%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,04
TRENDS
Trends (2007-2017) 5,86%
Trends (2015-2017) 7,37%
Statistisch significant verschil? (p-waarde) Nee (0,063)
GEOGRAFISCHE VARIATIES
Variatiecoëfficiënt (2007-2009) 20,18
Variatiecoëfficiënt (2015-2017) 38,02  
Statistisch significant verschil? (p-waarde) Ja (<0,001)  
Max/min ratio van het aantal interventies per 100.000 verzekerden (per gewest) 1,79
Max/min ratio van het aantal interventies per 100.000 verzekerden (per arrondissement) 2,04
GESTANDAARDISEERDE UITGAVEN
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven (€) 226.411.381  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde (€) 20,79  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,74  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,98  
Gemiddelde kostprijs van de interventies (€) 31,63

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
101312- Honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier met gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten, voor rechthebbenden met het statuut chronisch zieke in de leeftijdscategorie 45-74 jaar: opening van het globaal medisch dossier 01-01-2016
101334- Honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier met gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten, voor rechthebbenden met het statuut chronisch zieke in de leeftijdscategorie 45-74 jaar: verlenging van het globaal medisch dossier 01-01-2016
101356- Verhoging van het honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier zonder gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten, voor rechthebbenden met het statuut chronisch zieke in de leeftijdscategorie 45-74 jaar: opening of verlenging van het globaal medisch dossier zonder toepassing derdebetalersregeling 01-01-2016
101371- Honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier zonder gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten, voor rechthebbenden met het statuut chronisch zieke in de leeftijdscategorie 45-74 jaar: opening of verlenging van het globaal medisch dossier met toepassing derdebetalersregeling 01-01-2016
101393- Honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier zonder gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten, voor rechthebbenden met het statuut chronisch zieke in de leeftijdscategorie 45-74 jaar: administratieve verlenging van het globaal medisch dossier 01-01-2016
101415- Verhoging van het honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier met gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten, voor rechthebbenden met het statuut chronisch zieke in de leeftijdscategorie 45-74 jaar: opening of verlenging van het globaal medisch dossier in het eerste semester 2016 01-01-2016
101430- Verhoging van het honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier voor patiënten met het statuut chronisch zieke die tot de leeftijdscategorie 45-74 jaar behoren in medische huizen: opening of verlenging van het globaal medisch dossier 01-01-2016
102771- Beheer van het globaal medisch dossier (GMD) 01-05-1999
102793- Honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier zonder gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten: verlenging van het globaal medisch dossier 01-01-2004
103574- Honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier met gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten: opening van het globaal medisch dossier 01-08-2014
103596- Honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier met gebruik van de functionaliteiten van de MyCareNet-diensten: verlenging van het globaal medisch dossier 01-08-2014

 

 

Dossiermedicalglobal Nomenclature

Geen selectie

 

2017

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Ambulante percentageAmbulante percentage
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart


Hebt u opmerkingen over de selectie van gegevens of van de populatie?
Gelieve het formulier in te vullen.

(Een formulier om ons te helpen de cijfers te interpreteren zal binnenkort beschikbaar zijn)


 CONTACT

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie