Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

1. Kernboodschappen

  • De kosten van een ziekenhuisverblijf zijn het hoogst voor beroertes.
  • De gemiddelde kosten van een ziekenhuisverblijf voor hart- en vaatziekten (beroertes, hartaanvallen) zijn hoog.
  • De kosten van ziekenhuisverblijven voor beroertes lijken de afgelopen jaren te zijn gestegen.

2. Ziekenhuisverblijven

De kosten van ziekenhuisverblijven zijn het hoogst voor beroerte

Wanneer we cirrose, acute cerebrovasculaire aandoeningen (beroerte) en acuut myocardinfarct (hartaanval) met elkaar vergelijken, had beroerte de hoogste totale kosten van ziekenhuisverblijven in 2020.

De gemiddelde kosten van een ziekenhuisverblijf voor hart- en vaatziekten zijn hoog

Ziekenhuisopnames voor levercirrose komen minder vaak voor (linker deel van de grafiek), en de totale kosten zijn relatief laag vergeleken met de hart- en vaatziekten (kleine bubbel). Beroertes en hartaanvallen komen vaker voor dan levercirrose en hebben hoge totale ziekenhuisverblijfkosten (grote bubbel).

Totale kosten van ziekenhuisverblijven per ziektegroep, gemiddelde kosten per ziekenhuisverblijf en aantal ziekenhuisverblijven, België, 2020
Bron: Eigen berekeningen gebaseerd op Gegevens uit de databank TCT, de dato 05 10 2023; Dienst Data en Beleidsinformatie, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, België [1, 2]

De kosten van ziekenhuisverblijven voor beroertes lijken de laatste jaren te stijgen

De totale kosten van ziekenhuisverblijven voor beroertes lijken de laatste jaren te stijgen. De totale kosten van ziekenhuisverblijven voor hartaanvallen en cirrose lijken stabiel te zijn over de jaren.

Trends in totale kosten van ziekenhuisverblijven, per ziektegroep, België, 2013-2020
Bron: Gegevens uit de databank TCT, de dato 05 10 2023; Dienst Data en Beleidsinformatie, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, België [1, 2]. De gegevens in verband met diagnosen en procedures voor het registratiejaar 2015 zijn niet beschikbaar omwille van een overgangsperiode in het kader van de overgang van het classificatiesysteem ICD-9-CM naar ICD-10-BE.

3. Meer info

Ontdek het onderzoeksprotocol.

Achtergrond

Gegevensbron

De beste gegevensbron voor elke ziekte wordt bepaald door een kritische beoordeling [3]. De analyse van de kosten van hart- en vaatziekten en cirrose op deze webpagina is gebaseerd op de ziekenhuisontslaggegevens van de Technische Cel [1, 2]. Deze dataset is gebaseerd op gekoppelde en gevalideerde gegevens uit de Minimum Hospital Summary van de FOD Volksgezondheid en op facturatiegegevens van het RIZIV-INAMI. Deze laatste zijn afkomstig van de anonieme ziekenhuisverblijfsdocumenten (SHA-AZV) die door de verzekeraars worden verstuurd [1].

Hoe we de kosten van ziekenhuisverblijven berekenen

We ontvingen de totale kosten en het aantal ziekenhuisverblijven voor alle jaren per ziekte rechtstreeks van de Technische Cel. Om de gemiddelde kosten per ziekenhuisopname voor de belgrafiek te berekenen, deelden we de totale kosten door het aantal ziekenhuisopnamen.

Definities

Kosten van ziekenhuisverblijven
De kosten van ziekenhuisverblijven komen voort uit de ontslaggegevens van de Technische Cel voor gegevensverwerking van ziekenhuizen [1]. Ze omvatten verpleegdagprijs, geneesmiddelen, diensten, klinische biologie en andere bedragen.

Referenties

  1. Technische Cel, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. https://www.health.belgium.be/nl/technische-cel 
  2. Gegevens uit de databank TCT, de dato 05 10 2023; Dienst Data en Beleidsinformatie, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, België.
  3. R. De Pauw, V. Gorasso, and B. Devleesschauwer, Belgian national burden of disease study. Guidelines for the calculation of DALYs in Belgium. Brussels, Belgium: Sciensano, 2022. https://www.sciensano.be/sites/default/files/bebod-protocol-20220210.pdf

Gelieve deze pagina als volgt te citeren: Sciensano. Kosten van ziekte: ziekenhuisverblijven, Health Status Report, 22 Apr 2024, Brussels, Belgium, https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/kosten-van-ziekte/ziekenhuisverblijven