Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Een vergelijking van de gebruikspercentages met landen met een gezondheidsstelsel dat vergelijkbaar is met België, maakt het mogelijk om hypothesen te formuleren over het gebruik in België, bijvoorbeeld op het vlak van toegang, keuze van technieken of epidemiologie.


Een dergelijke oefening is bijvoorbeeld gemaakt in verband met de bariatrische heelkunde. De verschillende gebruikspercentages voor de bariatrische heelkunde worden regelmatig bekendgemaakt door de IFSO (Internationaal Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders), die wereldwijd een vijftigtal leden telt. Als daarvan enkel wordt gekeken naar de leden van de Europese Unie, kan worden vastgesteld dat voor 2014 België het hoogste gebruikspercentage heeft voor bariatrische heelkunde
[1] (zie onderstaande figuur).

Variations Internationales

Die resultaten zijn natuurlijk zeer verrassend, temeer omdat zij niet samenhangen met de prevalentie van obesitas in ons land, die in de buurt van het Europese gemiddelde ligt. Ter informatie, op Europees niveau bekleedt België in de rangschikking van de 17 landen van de Europese Unie volgens de studie van de IFSO, de achtste plaats bij de mannen en de negende plaats bij de vrouwen wat prevalentie van obesitas betreft[2].

Ter informatie publiceren we op deze site ook een interactieve kaart naar andere Europese websites over in medische praktijkvariaties.

 


[1] Angrisani, L., Santonicola, A., Iovino, P., Vitiello, A., Zundel, N., Buchwald, H., & Scopinaro, N. (2017, Sept). Bariatric Surgery and Endoluminal Procedures: IFSO Worldwide Survey 2014. Obesity Surgery, 27(9), pp. 2279–2289.

[2] Volgens de prevalentiecijfers die de Wereldgezondheidsorganisatie voor 2014 meedeelde: http://apps.who.int/gho/data/node.main.A900A?lang=en