Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

In 2019 zijn er 17.565 beroepsbeoefenaars gerechtigd om het beroep van logopedist uit te oefenen in België. Onder hen is 65% actief in de gezondheidszorg (of 11.494 logopedisten), 11% is actief buiten de gezondheidszorg, 18% werkt niet in België en 5% is met pensioen. Van deze logopedisten in de gezondheidszorg is 58% actief in de Vlaamse Gemeenschap en 42% in de Franse Gemeenschap.

Het beroep is veeleer jong en vrouwelijk: 46% van de logopedisten die werken in de gezondheidszorg, is jonger dan 35 jaar en 98% van hen is vrouwelijk.

VERDELING VAN LOGOPEDISTEN NAAR ACTIVITEIT
EN GEMEENSCHAP, 2019

VERDELING VAN DE LOGOPEDISTEN ACTIEF IN DE GEZONDHEIDSZORG
VOLGENS LEEFTIJD, 2019


De meeste logopedisten hebben een tewerkstellingsstatus van enkel werknemer en zijn voornamelijk actief in het onderwijs.

PROFESSIONEEL STATUUT EN SECTOREN VAN LOONTREKKENDE TEWERKSTELLING
VOOR LOGOPEDISTEN ACTIEF IN DE GEZONDHEIDSZORG IN 2019[1]

VLAAMSE GEMEENSCHAP

FRANSE GEMEENSCHAP

AANTAL LOGOPEDISTEN ACTIEF IN DE GEZONDHEIDSZORG (PR) PER 10.000
INWONERS VOLGENS ARRONDISSEMENT VAN ACTIVITEIT (31/12/2019)


De dichtheid van logopedisten die actief zijn in de gezondheidszorg per 10.000 inwoners in België verschilt naargelang de arrondissementen, met bijvoorbeeld een lage dichtheid in Tongeren en een hoge dichtheid in Gent; die dichtheid is hoger in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in de andere gewesten (9,60 in het Vlaams Gewest; 9,76 in het Waals Gewest; 12,71 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

EVOLUTIE VAN HET AANTAL LOGOPEDISTEN
ACTIEF IN DE GEZONDHEIDSZORG IN AANTAL
INDIVIDUEN EN VOLTIJDSEQUIVALENTEN VAN
2013 TOT 2019


Op basis van de evolutie waargenomen tussen 2013 en 2019 stijgt het aantal actieve logopedisten in de gezondheidszorg gemiddeld met iets meer dan 450 personen per jaar.

[1]De sectoren van tewerkstelling zijn gekend voor logopedisten met een statuut als werknemer, niet voor de zelfstandigen