Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het Health Professionals Report 2022 (betaversie) biedt een uitgebreid overzicht per medisch specialisme werkzaam binnen het Belgische ziekteverzekeringssysteem, binnen ziekenhuizen en ambulant.

Verschillende aspecten komen aan bod vanuit een professioneel perspectief, namelijk: capaciteit, productie (aantallen en financiën), subspecialiteiten, vervangingsratio's. Deze aspecten worden beschreven aan de hand van verschillende criteria (geslacht, leeftijd, geografische spreiding, soort activiteit, werkplek, evolutie).

Ook komen verschillende patiëntperspectieven aan bod, zoals toegankelijkheid en frequentie (beschreven op basis van geslacht, leeftijd, sociale status, geografische spreiding, evolutie).

Dit hoofdstuk betreft het specialisme huisartsgeneeskunde (met uitzondering van specialisten in opleiding) uitgeoefend per prestatie of forfaitair. Deze betarapporten zijn alleen beschikbaar in het Engels.