Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het Health Satus Report informeert over de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking. Het is ontwikkeld door Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid.

Het rapport is gebaseerd op een set van een 30-tal sleutelindicatoren die een globale visie bieden op de gezondheid van de Belgische bevolking en de belangrijkste trends ervan. Het gebruikt hiervoor gegevens verzameld uit verschillende bronnen, zoals gezondheidsenquêtes, vitale statistieken, overlijdensakten, registers en administratieve databronnen.

Het rapport is vooral gericht op zij die betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van volksgezondheidsbeleid, beleidsmakers, veldwerkers en deskundigen.

Het rapport heeft als doel beleidsbeslissingen te ondersteunen: via haar diagnostische functie doet het dienst als waarschuwingssignaal. Door te vergelijken met andere Europese landen, door trends te analyseren, en door de resultaten te vergelijken met referentiewaarden (momenteel nog impliciet, maar later op basis van gedefinieerde gezondheidsdoelstellingen), worden gezondheidsnoden, of integendeel goede resultaten, blootgelegd.

Door de gegevens voor te stellen volgens geslacht, leeftijd, geografisch niveau of sociaaleconomisch niveau, worden bovendien gezondheidsnoden geïdentificeerd die specifiek zijn voor bepaalde gebieden of bevolkingsgroepen.

De geïdentificeerde gezondheidsnoden moeten het mogelijk maken een ​​reflectie op te zetten over prioriteiten en uit te voeren acties.

Meer weten?

Contacteer ons via hsr@sciensano.be