Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Inhoud

Samenvatting

Meer dan één op de vier Belgen meldt dat hij leeft met minstens één chronische ziekte, en de kans op het melden van deze aandoeningen neemt sterk toe met de leeftijd. De prevalentie van chronische ziekten is over het algemeen hoger bij personen met een lager opleidingsniveau.

De zes meest gemelde chronische ziekten in de populatie zijn lage rugpijn, hoge bloeddruk, allergie, artrose, hoge bloedcholesterol- en nekpijn. De prevalentie van de meest voorkomende chronische ziekten is tussen 1997 en 2018 toegenomen, voornamelijk vanwege de veroudering van de bevolking. Sommige chronische ziekten zijn echter in de loop van de tijd toegenomen, zelfs na correctie voor leeftijd, namelijk schildklieraandoeningen, diabetes en allergieën.

Naast de zelfgerapporteerde informatie uit de Belgische Gezondheidsenquête is er ook objectieve informatie over specifieke chronische ziekten beschikbaar in registers en administratieve gegevensbanken. Momenteel is dergelijke informatie hoofdzakelijk beschikbaar voor kanker en diabetes.

In 2021 werden 74.998 nieuwe diagnoses van kanker geregistreerd, waaronder 40.615 nieuwe diagnoses bij mannen en 34.383 nieuwe diagnoses bij vrouwen. In de afgelopen tien jaar is het absolute aantal nieuwe kankerdiagnoses voor zowel mannen als vrouwen toegenomen, grotendeels ten gevolge van de vergrijzing binnen de bevolking. Na correctie voor leeftijd nam de kankerincidentie enkel toe bij vrouwen. De voor leeftijd gecorrigeerde incidentiecijfers zijn het hoogst in het Vlaamse Gewest. In 2020 was prostaatkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen de meest frequent gediagnosticeerde kanker.

In 2021 had 6,8% van de Belgische bevolking diabetes. De prevalentie van diabetes is in de loop van de tijd toegenomen als gevolg van zowel de vergrijzing van de bevolking als een reële toename van het risico op het ontwikkelen van diabetes. Het risico op diabetes is in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hoger dan in het Vlaamse Gewest, en is hoger voor personen met een lager inkomen.

In 2018 gaf 12% van de volwassen bevolking aan te lijden aan lage rugpijn, 8% aan nekpijn en 15% aan artrose. Musculoskeletale aandoeningen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, en dit in alledrie de Belgische gewesten. Tussen 2008 en 2018 steeg het percentage volwassen mannen en vrouwen met een musculoskeletale aandoening in het Vlaamse en het Waalse Gewest.