Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Laatste nieuws

04.03.2021 Nieuwe billijkheidsindicatoren

Twee nieuwe billijkheidsindicatoren werden gepubliceerd:

EQ-4 NIEUW : Percentage van de huishoudens met (verder) ver...

04.02.2021 Update 2021 - Billijkheid

In december 2020, werden nieuwe resultaten over billijkheid gepubliceerd. Het volledige rapport is beschikbaar o...

24.12.2020 Update December 2020

De volgende 6 indicatoren werden geüpdatet:

  • A-4 Zelfgerapporteerde uitgestelde contacten met gezond...