Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Laatste nieuws

12.05.2022 Update 2022 - Zorg voor mensen met chronische ziekten

De resultaten van de evaluatie van de performantie van het gezondheidszorgsysteem met betrekking tot de zorg voor men...

18.06.2021 Update 2021 – Projecties

In juni 2021, werden een nieuwe evaluatie van de duurzaamheid van het Belgische gezondheidssysteem op basis van proje...

04.03.2021 Nieuwe billijkheidsindicatoren

Twee nieuwe billijkheidsindicatoren werden gepubliceerd:

EQ-4 NIEUW : Percentage van de huishoudens met (verder) ver...