Gehoortesten

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Othorhinolaryngologie 98,00%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 1.322.896  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 11.653,43  
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2019   69,7%
Percentage ambulante verstrekkingen 96,58%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 45 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,94
Percentage vrouwen 52,87%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,23
TRENDS    
Trends 2009-2019 2,31%
Trends 2017-2019 1,43%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2009-2011 37,02  
Variatiecoëfficiënt 2017-2019 30,88
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,86
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 4,73
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 32.986.015  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 2,91  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,83  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 4,20  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 24,93  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
254973
254984
Supplement voor vocale audiometrie wanneer deze uitgevoerd wordt samen met een tonale audiometrie 01-05-2007
255010
255021
Tonale of vocale audiometrie in geluiddichte kamer 01-07-1986
255032
255043
Tonale of vocale audiometrie met één of meer bijkomende tests : - supraliminaire test - studie van het oorsuizen op de intensiteit en op de frekwentie - orienterings- of lateralisatietest 01-07-1986
255054
255065
Tonale of vocale audiometrie met één of meer bijkomende tests : - supraliminaire test - studie van het oorsuizen op de intensiteit en op de frekwentie - orienterings- of lateralisatietest en uitgevoerd in geluiddichte kamer 01-07-1986
255076
255080
Gedragsaudiometrie met verslag, met exploratie van op zijn minst drie frekwentiezones bij een kind, jonger dan zes jaar 01-07-1986
257736
257740
Meten van de impedantie van het trommelvlies, van het middenoor en van de gehoorbeentjesketen, met protocol en tympanogram, inclusief de eventuele stapediale reflex 01-04-1985
257795
257806
Door auditieve stimulatie opgewekte hersenpotentialen en/of elektrocochleografisch onderzoek met protocol en uittreksel uit de tracés 01-04-1985
258296
258300
Onderzoek van de cochleaire werking door registratie van de spontane en/of opgewekte oto-emissies 01-11-1992
258613
258624
Hersenpotentialen opgewekt door auditieve stimulatie en/of elektrocochleografisch onderzoek, met protocol en uittreksels van de tracé's, uitgevoerd bij de pasgeborene 01-07-1986
478074
478085
Registratie van de auditieve geëvoceerde potentialen 01-11-2012

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Testsauditifs Nomenclatuur

Geen selectie

 

2019

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • FrequentieFrequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Ongeacht of het om de geldigheid van de analyse zelf gaat of om de interpretatie van de gegevens, er is een tool speciaal ontworpen om u de mogelijkheid te geven uw mening te geven en zaken met ons uit te wisselen. Wij nodigen u uit om de onderstaande tool* te downloaden en in te vullen naargelang van de informatie die u ons wenst te bezorgen. Vervolgens kunt u ons die informatie per mail sturen zodat wij kennis kunnen nemen van die voor ons bijzonder waardevolle informatie.

Wij danken u hartelijk voor uw interesse en samenwerking!

Download de tool

*De tool wordt regelmatig geüpdatet, zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt die hier beschikbaar is.


 CONTACT

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie