Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Röntgendiagnose 98,25%  
Voornaamste voorschrijvers:Gynaecologie en verloskunde 47,03%  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 1.466.429  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 24.855,73
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2021   89,0%
Percentage ambulante verstrekkingen 99,22%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 58 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,15
Percentage vrouwen 100,00%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 0,67
TRENDS    
Trends 2012-2022 -0,62%
Trends 2012-2019 -0,61%
Trends 2019-2022 -0,65%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2012-2014 15,35
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 17,44
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,14
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 2,14
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 57.327.269  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 9,72  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,03  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 2,40  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 39,09  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
450096
450100
Mammografie per borst, inclusief de eventuele okselclichés (ongeacht het aantal clichés) 01-04-1985
450192
450203
Mammografie van beide borsten, in het kader van een door een overheid georganiseerd bevolkingsonderzoek 15-06-2001
450214
450225
Tweede lezing van een screeningsmammografie van beide borsten, in het kader van een door een overheid georganiseerd bevolkingsonderzoek 15-06-2001
450354
450365
Mammografie van beide borsten in het kader van opsporing van borstkanker bij asymptomatische vrouwen met een sterk verhoogd risicoprofiel 01-02-2016
459476
459480
NMR-onderzoek van één of beide mammae, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager 13-08-1999
459830
459841
NMR van beide borsten in het kader van opsporing van borstkanker bij asymptomatische vrouwen met een verhoogd risicoprofiel, zoals bepaald in artikel 17, § 1, 1°bis 01-02-2016
460132
460143
Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van één of beide borsten, met inbegrip van de axilla 01-06-1991
461090
461101
Mammografie per borst, inclusief de eventuele okselclichés (ongeacht het aantal clichés) 01-11-1994
461134
461145
Echografie van beide borsten in het kader van opsporing van borstkanker bij asymptomatische vrouwen, met een sterk verhoogd risicoprofiel zoals bepaald in artikel 17, § 1, 1°bis 01-02-2016
469394
469405
Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Van één of beide borsten, met inbegrip van de axilla 01-04-2003

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Imageriemammaire Femmes Ajuste Nomen

Vrouwen

2022

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • Provinciale frequentieFrequentie per provincie
 • Nationale frequentieNationale frequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie