Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Een medische praktijk bestaat vaak uit verschillende technieken waarvan de cumulatieve gebruikspercentages het totale gebruikspercentage vormen. Het aandeel van het gebruik van deze technieken is niet altijd consistent in alle geografische gebieden, wat een weerspiegeling kan zijn van verschillen in therapeutische keuzes, vooral als de totale gebruikspercentages vergelijkbaar zijn.

Dat is bijvoorbeeld het geval voor de bariatrische heelkunde waar, over het gehele Belgische grondgebied bekeken, de geografische spreiding veeleer noord-zuid gericht is (zie onderstaande figuur).

Variations Techniques1

Een verfijning van de analyse, rekening houdende met de gebruikscijfers voor de verschillende belangrijkste technieken die momenteel in de bariatrische heelkunde worden gebruikt ("bypass", "sleeve" en "banding), levert nieuwe informatie op waaruit blijkt dat de gekozen technieken sterk verschillen volgens het gewest (Figuur 12). Die relatieve percentages betreffende de keuze van technieken kunnen dan op wereldvlak met andere landen worden vergeleken[1] ("Mondiale gegevens"). Daaruit blijkt dat de keuzes van technieken in het zuiden van het land, ondanks doorgaans hogere gebruikspercentages, meer overeenstemmen met de internationale benchmarking

Variations Techniques2


[1] Angrisani, L., Santonicola, A., Iovino, P., Vitiello, A., Zundel, N., Buchwald, H., & Scopinaro, N. (2017,Sept). Bariatric Surgery and Endoluminal Procedures: IFSO Worldwide Survey 2014. Obesity Surgery, 27(9), pp. 2279–2289.