Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Inhoud

Samenvatting

De Belgische ziektelaststudie berekent de impact van de 37 voornaamste ziektes via het aantal verloren gezonde levensjaren (levensjaren verloren door vroegtijdige sterfte en een verlies aan levenskwaliteit).

De 37 voornaamste aandoeningen in België leidden in 2019 tot een verlies van 2,3 miljoen gezonde levensjaren (20.102 DALYs per 100.000) in België, waarvan 1,2 miljoen levensjaren verloren gingen ten gevolge van vroegtijdige sterfte (10.518 YLLs per 100.000) en 1,1 miljoen levensjaren verloren gingen ten gevolge van een verlies aan levenskwaliteit (9.684 YLDs per 100.000).

Mentale aandoeningen en middelengebruik, kanker en musculoskeletale aandoeningen zijn de leidende oorzaken voor de ziektelast (DALY) in België; kanker, cardiovasculaire aandoeningen en neurologische aandoeningen zijn de leidende oorzaken voor de ziektelast door vroegtijdige sterfte (YLL); en mentale aandoeningen en middelengebruik, musculoskeletale aandoeningen en zintuigelijke aandoeningen zijn de leidende oorzaken voor de ziektelast ten gevolge van een verlies aan levenskwaliteit (YLD).

De ziektelast is vrijwel gelijkwaardig toe te schrijven aan vroegtijdige sterfte (52%) en een verlies aan levenskwaliteit (48%). De voor leeftijd gecorrigeerde ziektelast is hoger bij mannen dan bij vrouwen en het grootste deel van de totale ziektelast wordt gedragen door de 65 plussers.

De totale ziektelast is het hoogst in het Waalse Gewest, gevolgd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Vlaamse Gewest. Onder de EU-14 landen staat België op de tweede plaatst (meeste verloren levensjaren) voor de totale ziektelast en de ziektelast ten gevolge van een verlies aan levenskwaliteit en als 3e (meeste verloren levensjaren) voor de ziektelast ten gevolge van vroegtijdige sterfte.