Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Er wordt een reeks maatregelen ingevoerd om zowel de kwaliteit van de opleiding van de beroepsbeoefenaars als de kwaliteit van de zorg te waarborgen. In dit laatste deel gaan we na om welke maatregelen het gaat.