Levensverwachting en Levenskwaliteit

Inhoud

Samenvatting

In 2020 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 80,8 jaar. Door COVID-19 is de levensverwachting met één jaar gedaald ten opzichte van 2019, toen ze nog 81,8 jaar bedroeg. De levensverwachting bij vrouwen (83,1 jaar in 2020) is hoger dan de levensverwaching bij mannen (78,5 jaar in 2020).
Er worden belangrijke regionale verschillen waargenomen in levensverwachting. Vlaanderen heeft de hoogste levensverwachting bij de geboorte (82,0), gevolgd door Brussel (79,6) en Wallonië (79,0). De levensverwachting onthult ook een belangrijke sociaaleconomische gradiënt, met betere resultaten bij hoger dan bij lager opgeleiden.
In 2018 beoordeelde 77% van de Belgische bevolking hun gezondheid als goed of zeer goed. Dit aandeel was hoger in Vlaanderen dan in Wallonië of Brussel, maar het verschil tussen Vlaanderen en Brussel was niet significant. De kwaliteit van leven, gemeten door de Health-Related Quality of Life (HRQoL)-score, was 0,79 (score van 0 tot 1). De HRQoL-score was hoger in Vlaanderen dan in de andere gewesten.
Beide indicatoren van levenskwaliteit laten zien dat mannen hun gezondheid iets beter beoordelen dan vrouwen, en dat er een belangrijke sociaaleconomische gradiënt in levenskwaliteit is, waarbij personen van het hoogste sociaaleconomische niveau een betere gezondheid melden dan mensen van het laagste niveau.
In 2018 konden mannen van 65 jaar verwachten dat ze nog 12,5 jaar in goede gezondheid zouden leven en vrouwen 12,4 jaar. Mannen scoren op het EU-15-gemiddelde, terwijl vrouwen beter scoren. Er zijn regionale verschillen met de hoogste gezonde levensverwachting in Vlaanderen voor mannen en in Brussel en Vlaanderen voor vrouwen.
De gezonde levensverwachting vertoont een positieve sociaaleconomische gradiënt, waarbij de gezonde levensverwachting toeneemt met het opleidingsniveau.