Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Inhoud

Samenvatting

In 2021 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,7 jaar, wat dicht bij het niveau van 2019 ligt (81,8 jaar). De levensverwachting bij vrouwen (84,0 jaar in 2021) is hoger dan de levensverwachting bij mannen (79,2 jaar in 2021). De levensverwachting bij de geboorte is het hoogst in het Vlaamse Gewest (82,7 jaar), gevolgd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (81,3 jaar) en het Waalse Gewest (79,9 jaar). Er is een belangrijke verschil in levensverwachting tussen verschillende sociaal-economische groepen, waarbij de levensverwachting hoger is in groepen met een hogere sociaal-economische status vergeleken met groepen met een lagere sociaal-economische status.
In 2018 beoordeelde 77% van de Belgische bevolking hun gezondheid als goed of zeer goed. Dit aandeel was hoger in Vlaanderen dan in Wallonië of Brussel, maar het verschil tussen Vlaanderen en Brussel was niet significant. De kwaliteit van leven, gemeten door de Health-Related Quality of Life (HRQoL)-score, was 0,79 (score van 0 tot 1). De HRQoL-score was hoger in Vlaanderen dan in de andere gewesten.
Beide indicatoren van levenskwaliteit laten zien dat mannen hun gezondheid iets beter beoordelen dan vrouwen, en dat er een belangrijke sociaaleconomische gradiënt in levenskwaliteit is, waarbij personen van het hoogste sociaaleconomische niveau een betere gezondheid melden dan mensen van het laagste niveau.
In 2018 konden mannen van 65 jaar verwachten dat ze nog 12,5 jaar in goede gezondheid zouden leven en vrouwen 12,4 jaar. Mannen scoren op het EU-15-gemiddelde, terwijl vrouwen beter scoren. Er zijn regionale verschillen met de hoogste gezonde levensverwachting in Vlaanderen voor mannen en in Brussel en Vlaanderen voor vrouwen.
De gezonde levensverwachting vertoont een positieve sociaaleconomische gradiënt, waarbij de gezonde levensverwachting toeneemt met het opleidingsniveau.