Raadplegingen en bezoeken in huisartsgeneeskunde

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Huisartsen 99,00%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 50.229.612  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 442.474,30  
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2019   82,6%
Percentage ambulante verstrekkingen 100,00%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 55 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,33
Percentage vrouwen 57,94%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,43
TRENDS    
Trends 2009-2019 0,11%
Trends 2017-2019 2,48%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2009-2011 12,17  
Variatiecoëfficiënt 2017-2019 16,29
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,69
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 2,54
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 1.253.179.058  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 110,39  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,80  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 2,65  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 24,95  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
101010
Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten 01-04-1985  
101032
Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts 01-04-1985  
101076
Raadpleging in de spreekkamer door een geaccrediteerde huisarts 01-09-1995  
101091
Wachttoeslag aangerekend voor raadplegingen van 19 tot 21 uur die gebeuren in het kader van een georganiseerde wachtdienst 01-07-2008  
101113
Permanentietoeslag aangerekend voor raadplegingen tussen 18 en 21 uur, voorbehouden voor artsen die ingeschreven zijn in een georganiseerde wachtdienst 01-07-2008  
102410
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts (101032, 101076) als de raadpleging zaterdags, zondags, op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt gehouden 01-01-1992  
102432
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts (101032, 101076) als de raadpleging 's nachts tussen 21 uur en 8 uur wordt gehouden 01-01-1992  
102454
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten (101010) als de raadpleging zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt gehouden 01-01-1992  
102476
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten (101010) als de raadpleging 's nachts tussen 21 en 8 uur wordt gehouden 01-01-1992  
103095
Supplement voor een ongewone raadpleging (101032, 101076) of een ongewoon bezoek (103132, 103412, 103434) van de huisarts 01-11-2016  
103110
Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten 01-04-1985  
103132
Bezoek door de huisarts 01-04-1985  
103213
Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten, naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden 01-04-1985  
103235
Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten, naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden 01-04-1985  
103316
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten in een instelling waar kinderen, herstellenden of gehandicapten verblijven (dagverblijf, overnachting, dagverblijf en overnachting) : bij één rechthebbende 01-04-1985 31-10-2010
103331
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten in een instelling waar kinderen, herstellenden of gehandicapten verblijven (dagverblijf, overnachting, dagverblijf en overnachting) : bij twee rechthebbenden, bij eenzelfde reis, per rechthebbende 01-04-1985 31-10-2010
103353
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten in een instelling waar kinderen, herstellenden of gehandicapten verblijven (dagverblijf, overnachting, dagverblijf en overnachting) : bij drie rechthebbenden of meer, bij eenzelfde reis, per rechthebbende 01-04-1985 31-10-2010
103412
Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden door de huisarts 01-04-1985  
103434
Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door de huisarts 01-04-1985  
103515
Bezoek door de erkende huisarts in een instelling waar kinderen, herstellenden of mindervaliden verblijven (verblijf overdag, verblijf 's nachts, verblijf overdag en 's nachts) : bij één rechthebbende 01-04-1985 31-10-2010
103530
Bezoek door de erkende huisarts in een instelling waar kinderen, herstellenden of mindervaliden verblijven (verblijf overdag, verblijf 's nachts, verblijf overdag en 's nachts) : bij twee rechthebbenden, naar aanleiding van een zelfde reis, per rechthebbende 01-04-1985 31-10-2010
103552
Bezoek door de erkende huisarts in een instelling waar kinderen, herstellenden of mindervaliden verblijven (verblijf overdag, verblijf 's nachts, verblijf overdag en 's nachts) : bij drie rechthebbenden of meer, naar aanleiding van een zelfde reis, per rechthebbende 01-04-1985 31-10-2010
103913
Bezoek door de erkende huisarts bij één rechthebbende in instellingen met gemeenschappelijke verblijven 01-07-1999 30-04-2013
103935
Bezoek door de erkende huisarts, bij de zieke in een inrichting die een forfaitaire tegemoetkoming zoals voorzien in de ministeriële besluiten van 19 mei 1992 en 5 april 1995 met betrekking tot respectievelijk de rust- en verzorgingstehuizen en de rustoorden voor bejaarden, in rekening kan brengen : bij twee rechthebbenden, bij eenzelfde reis, per rechthebbende 01-07-1999 31-10-2010
103950
Bezoek door de erkende huisarts, bij de zieke in een inrichting die een forfaitaire tegemoetkoming zoals voorzien in de ministeriële besluiten van 19 mei 1992 en 5 april 1995 met betrekking tot respectievelijk de rust- en verzorgingstehuizen en de rustoorden voor bejaarden, in rekening kan brengen : bij drie rechthebbenden of meer, bij eenzelfde reis, per rechthebbende 01-07-1999 31-10-2010
104112
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten bij één rechthebbende in instellingen met gemeenschappelijke verblijven 01-07-1999 30-04-2013
104134
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten bij de zieke in een inrichting die een forfaitaire tegemoetkoming zoals voorzien in de ministeriële besluiten van 19 mei 1992 en 5 april 1995 met betrekking tot respectievelijk de rust- en verzorgingstehuizen en de rustoorden voor bejaarden in rekening kan brengen : bij twee rechthebbenden, bij eenzelfde reis, per rechthebbende 01-07-1999 31-10-2010
104156
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten bij de zieke in een inrichting die een forfaitaire tegemoetkoming zoals voorzien in de ministeriële besluiten van 19 mei 1992 en 5 april 1995 met betrekking tot respectievelijk de rust- en verzorgingstehuizen en de rustoorden voor bejaarden in rekening kan brengen : bij drie rechthebbenden of meer, bij eenzelfde reis, per rechthebbende 01-07-1999 31-10-2010
104215
Bezoek afgelegd tussen 18 en 21 uur door de huisarts 01-01-1992  
104230
Bezoek afgelegd tussen 21 en 8 uur door de huisarts 01-01-1992  
104252
Bezoek afgelegd zaterdags, zondags of op een feestdag, tussen 8 en 21 uur, door de huisarts 01-01-1992  
104274
Bezoek bij de zieke thuis, afgelegd door de erkende huisarts op een feestdag, dat wil zeggen vanaf daags vóór die feestdag om 21 uur tot daags na die feestdag om 8 uur 01-01-1992 31-10-2010
104296
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts (103412, 103434) wanneer het bezoek zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104311
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts (103412, 103434) wanneer het bezoek tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104333
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts (103412, 103434) wanneer het bezoek tussen 18 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104355
Consult van een erkende huisarts bij de zieke thuis door een geneesheer aangevraagd 01-01-1992 30-04-2013
104370
Bezoek door de erkende huisarts thuis bij een palliatieve patiënt 01-07-2002 31-10-2010
104392
Bezoek door de erkende huisarts tussen 18 en 21 uur thuis bij een palliatieve patiënt 01-07-2002 31-10-2010
104414
Bezoek door de erkende huisarts 's nachts tussen 21 en 8 uur thuis bij een palliatieve patiënt 01-07-2002 31-10-2010
104436
Bezoek door de erkende huisarts tijdens het weekeind van zaterdag 8 uur tot maandag 8 uur, thuis bij een palliatieve patiënt 01-07-2002 31-10-2010
104451
Bezoek door de erkende huisarts op een feestdag, dat wil zeggen vanaf daags voor die feestdag om 21 uur tot daags na die feestdag om 8 uur bij een palliatieve patiënt 01-07-2002 31-10-2010
104510
Bezoek afgelegd tussen 18 en 21 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 01-01-1992  
104532
Bezoek afgelegd tussen 21 en 8 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 01-01-1992  
104554
Bezoek afgelegd zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 01-01-1992  
104576
Bezoek bij de zieke thuis, afgelegd door de algemeen geneeskundige met verworven rechten op een feestdag, dat wil zeggen vanaf daags vóór die feestdag om 21 uur tot daags na die feestdag om 8 uur 01-01-1992 31-10-2010
104591
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts op basis van verworven rechten (103213, 103235) wanneer het bezoek zaterdags, zondags of op een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104613
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door de huisarts op basis van verworven rechten (103213, 103235) wanneer het bezoek tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104635
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door de huisarts op basis van verworven rechten (103213, 103235) wanneer het bezoek tussen 18 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104650
Consult van de algemeen geneeskundige met verworven rechten bij de zieke thuis door een geneesheer aangevraagd 01-01-1992 30-04-2013
104672
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten, thuis bij een palliatieve patiënt 01-07-2002 31-10-2010
104694
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten, tussen 18 en 21 uur thuis bij een palliatieve patiënt 01-07-2002 31-10-2010
104716
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten, 's nachts tussen 21 en 8 uur thuis bij een palliatieve patiënt 01-07-2002 31-10-2010
104731
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten, tijdens het weekeind van zaterdag 8 uur tot maandag 8 uur thuis bij de palliatieve patiënt 01-07-2002 31-10-2010
104753
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten, op een feestdag, dat wil zeggen vanaf daags voor die feestdag om 21 uur tot daags na die feestdag om 8 uur thuis bij de palliatieve patiënt 01-07-2002 31-10-2010
109955
Reiskosten van de geneesheren - bijkomende vergoeding van de huisarts in de plattelandsstreken 01-04-1985  

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Consultationsetvisitesenmedecinegenerale Nomenclatuur

Geen selectie

 

2019

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • FrequentieFrequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Ongeacht of het om de geldigheid van de analyse zelf gaat of om de interpretatie van de gegevens, er is een tool speciaal ontworpen om u de mogelijkheid te geven uw mening te geven en zaken met ons uit te wisselen. Wij nodigen u uit om de onderstaande tool* te downloaden en in te vullen naargelang van de informatie die u ons wenst te bezorgen. Vervolgens kunt u ons die informatie per mail sturen zodat wij kennis kunnen nemen van die voor ons bijzonder waardevolle informatie.

Wij danken u hartelijk voor uw interesse en samenwerking!

Download de tool

*De tool wordt regelmatig geüpdatet, zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt die hier beschikbaar is.


 CONTACT

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie