Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Huisartsen 99,46%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 46.401.038  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 404.712,83
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2019   82,6%
Percentage ambulante verstrekkingen 100,00%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 55 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,33
Percentage vrouwen 57,57%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,39
TRENDS    
Trends 2011-2021 -0,52%
Trends 2011-2019 0,53%
Trends 2019-2021 -4,58%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2011-2013 13,34  
Variatiecoëfficiënt 2019-2021 17,37
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,66
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 2,13
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 1.191.894.056  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 103,96  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,76  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 2,17  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 25,69  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
101010
Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten 01-04-1985  
101032
Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts 01-04-1985  
101076
Raadpleging in de spreekkamer door een geaccrediteerde huisarts 01-09-1995  
101091
Wachttoeslag aangerekend voor raadplegingen van 19 tot 21 uur die gebeuren in het kader van een georganiseerde wachtdienst 01-07-2008  
101113
Permanentietoeslag aangerekend voor raadplegingen tussen 18 en 21 uur, voorbehouden voor artsen die ingeschreven zijn in een georganiseerde wachtdienst 01-07-2008  
102410
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts (101032, 101076) als de raadpleging op een zaterdag, een zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt gehouden 01-01-1992  
102432
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts (101032, 101076) als de raadpleging tussen 21 uur en 8 uur wordt gehouden 01-01-1992  
102454
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten (101010) als de raadpleging op een zaterdag, een zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt gehouden 01-01-1992  
102476
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten (101010) als de raadpleging tussen 21 en 8 uur wordt gehouden 01-01-1992  
103095
Supplement voor een ongewone raadpleging (101032, 101076) of een ongewoon bezoek (103132, 103412, 103434) van de huisarts 01-11-2016  
103110
Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten 01-04-1985  
103132
Bezoek door de huisarts 01-04-1985  
103213
Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten, naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden 01-04-1985  
103235
Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten, naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden 01-04-1985  
103412
Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden door de huisarts 01-04-1985  
103434
Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door de huisarts 01-04-1985  
103913
Bezoek door de erkende huisarts bij één rechthebbende in instellingen met gemeenschappelijke verblijven 01-07-1999 30-04-2013
104112
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten bij één rechthebbende in instellingen met gemeenschappelijke verblijven 01-07-1999 30-04-2013
104215
Bezoek afgelegd tussen 18 en 21 uur door de huisarts 01-01-1992  
104230
Bezoek afgelegd tussen 21 en 8 uur door de huisarts 01-01-1992  
104252
Bezoek afgelegd op een zaterdag, een zondag of een feestdag, tussen 8 en 21 uur, door de huisarts 01-01-1992  
104296
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts (103412, 103434) wanneer het bezoek op een zaterdag, een zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104311
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts (103412, 103434) wanneer het bezoek tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104333
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts (103412, 103434) wanneer het bezoek tussen 18 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104355
Consult van een erkende huisarts bij de zieke thuis door een geneesheer aangevraagd 01-01-1992 30-04-2013
104510
Bezoek afgelegd tussen 18 en 21 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 01-01-1992  
104532
Bezoek afgelegd tussen 21 en 8 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 01-01-1992  
104554
Bezoek afgelegd op een zaterdag, een zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 01-01-1992  
104591
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts op basis van verworven rechten (103213, 103235) wanneer het bezoek op een zaterdag, een zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104613
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door de huisarts op basis van verworven rechten (103213, 103235) wanneer het bezoek tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104635
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door de huisarts op basis van verworven rechten (103213, 103235) wanneer het bezoek tussen 18 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992  
104650
Consult van de algemeen geneeskundige met verworven rechten bij de zieke thuis door een geneesheer aangevraagd 01-01-1992 30-04-2013
109955
Reiskosten van de geneesheren - bijkomende vergoeding van de huisarts in de plattelandsstreken 01-04-1985  

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Consultationsetvisitesenmedecinegenerale Nomenclatuur

Geen selectie

 

2021

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • Provinciale frequentieFrequentie per provincie
 • Nationale frequentieNationale frequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Ongeacht of het om de geldigheid van de analyse zelf gaat of om de interpretatie van de gegevens, er is een tool speciaal ontworpen om u de mogelijkheid te geven uw mening te geven en zaken met ons uit te wisselen. Wij nodigen u uit om de onderstaande tool* te downloaden en in te vullen naargelang van de informatie die u ons wenst te bezorgen. Vervolgens kunt u ons die informatie per mail sturen zodat wij kennis kunnen nemen van die voor ons bijzonder waardevolle informatie.

Wij danken u hartelijk voor uw interesse en samenwerking!

Download de tool

*De tool wordt regelmatig geüpdatet, zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt die hier beschikbaar is.


 CONTACT

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie