Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 •  Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS    
Voornaamste zorgverleners:Huisartsen 98,08%  
Voornaamste voorschrijvers:Niet van toepassing -  
GEBRUIKSSTATISTIEKEN    
Gemiddeld aantal interventies (per jaar) 60.505.790  
Gestandaardiseerde gebruiksstatistiek  (per 100.000 verzekerden) 522.482,56
≥ 2 keer uitgevoerd per patiënt 2019   82,8%
Percentage ambulante verstrekkingen 100,00%
POPULATIE    
Mediane leeftijd 53 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,39
Percentage vrouwen 57,62%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,27
TRENDS    
Trends 2012-2022 1,95%
Trends 2012-2019 0,65%
Trends 2019-2022 5,07%
GEOGRAFISCHE VARIATIES    
Variatiecoëfficiënt 2012-2014 13,83
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 13,29
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per gewest) 1,56
Max/min ratio van het aantal interventies (per 100.000 verzekerden, per arrondissement) 1,84
DIRECTE UITGAVEN    
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven 1.437.156.072  
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 124,10  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest) 1,62  
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,94  
Gemiddelde kostprijs van de interventies 23,75  


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES OMSCHRIJVING CREATIE SCHRAPPING
101010
Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten 01-04-1985
101032
Raadpleging in de spreekkamer door een huisarts 01-04-1985
101076
Raadpleging in de spreekkamer door een geaccrediteerde huisarts 01-09-1995
101091
Wachttoeslag aangerekend voor raadplegingen van 19 tot 21 uur die gebeuren in het kader van een georganiseerde wachtdienst 01-07-2008
101113
Permanentietoeslag aangerekend voor raadplegingen tussen 18 en 21 uur, voorbehouden voor artsen die ingeschreven zijn in een georganiseerde wachtdienst 01-07-2008
101135
Advies met het oog op continuïteit van zorg 14-03-2020 31-07-2022
101673
Videoraadpleging door een huisarts 01-08-2022
101710
Videoraadpleging door een huisarts op basis van verworven rechten of een houder van het artsendiploma 01-08-2022
101732
Telefonische raadpleging door een arts 01-08-2022
101813
Onderzoek van de patiënt in een triagecentrum met het oog op triage Covid-19 tijdens weekends en feestdagen 23-03-2020 26-07-2020
101835
Advies met het oog op triage covid-19 tijdens de georganiseerde huisartsenwachtdienst 14-03-2020 31-07-2022
101850
Onderzoek van de patiënt in een triagecentrum met het oog op triage Covid-19 23-03-2020 26-07-2020
101990
Advies met het oog op triage Covid-19 14-03-2020 31-07-2022
102410
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts (101032, 101076) als de raadpleging op een zaterdag, een zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt gehouden 01-01-1992
102432
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts (101032, 101076) als de raadpleging tussen 21 uur en 8 uur wordt gehouden 01-01-1992
102454
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten (101010) als de raadpleging op een zaterdag, een zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt gehouden 01-01-1992
102476
Toeslag voor een raadpleging in de spreekkamer door een huisarts op basis van verworven rechten (101010) als de raadpleging tussen 21 en 8 uur wordt gehouden 01-01-1992
103095
Supplement voor een ongewone raadpleging (101032, 101076) of een ongewoon bezoek (103132, 103412, 103434) van de huisarts 01-11-2016
103110
Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten 01-04-1985
103132
Bezoek door de huisarts 01-04-1985
103213
Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten, naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden 01-04-1985
103235
Bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten, naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden 01-04-1985
103412
Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor twee rechthebbenden door de huisarts 01-04-1985
103434
Bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meer dan twee rechthebbenden door de huisarts 01-04-1985
103913
Bezoek door de erkende huisarts bij één rechthebbende in instellingen met gemeenschappelijke verblijven 01-07-1999 30-04-2013
104112
Bezoek door de algemeen geneeskundige met verworven rechten bij één rechthebbende in instellingen met gemeenschappelijke verblijven 01-07-1999 30-04-2013
104215
Bezoek afgelegd tussen 18 en 21 uur door de huisarts 01-01-1992
104230
Bezoek afgelegd tussen 21 en 8 uur door de huisarts 01-01-1992
104252
Bezoek afgelegd op een zaterdag, een zondag of een feestdag, tussen 8 en 21 uur, door de huisarts 01-01-1992
104296
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts (103412, 103434) wanneer het bezoek op een zaterdag, een zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992
104311
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts (103412, 103434) wanneer het bezoek tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd 01-01-1992
104333
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts (103412, 103434) wanneer het bezoek tussen 18 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992
104355
Consult van een erkende huisarts bij de zieke thuis door een geneesheer aangevraagd 01-01-1992 30-04-2013
104510
Bezoek afgelegd tussen 18 en 21 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 01-01-1992
104532
Bezoek afgelegd tussen 21 en 8 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 01-01-1992
104554
Bezoek afgelegd op een zaterdag, een zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur door een huisarts op basis van verworven rechten 01-01-1992
104591
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door een huisarts op basis van verworven rechten (103213, 103235) wanneer het bezoek op een zaterdag, een zondag of een feestdag tussen 8 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992
104613
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door de huisarts op basis van verworven rechten (103213, 103235) wanneer het bezoek tussen 21 en 8 uur wordt afgelegd 01-01-1992
104635
Toeslag voor een bezoek naar aanleiding van eenzelfde reis voor meerdere patiënten door de huisarts op basis van verworven rechten (103213, 103235) wanneer het bezoek tussen 18 en 21 uur wordt afgelegd 01-01-1992
104650
Consult van de algemeen geneeskundige met verworven rechten bij de zieke thuis door een geneesheer aangevraagd 01-01-1992 30-04-2013
109012
Advies 01-04-1985
109955
Reiskosten van de geneesheren - bijkomende vergoeding van de huisarts in de plattelandsstreken 01-04-1985

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de indeling per volume van de nomenclatuurcodes die voor de aantallen worden gebruikt:

Contactsenmedecinegenerale Nomen

Geen selectie

2022

 • NomenclatuurNomenclatuurcodenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • KaartVerdelingskaart
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Zorgsettings van tenlastenemingZorgsettings van tenlasteneming
 • Provinciale frequentieFrequentie per provincie
 • Nationale frequentieNationale frequentie


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie