Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Huisartsen 85,06%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 17,74%
Mediane leeftijd 75 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,04
Percentage vrouwen 65,84%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,56
Variatiecoëfficiënt (2022) 12,09
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 1,57
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 132.829.888
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 5.563.570
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 39,42%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 313,69
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 2,80%
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 13,04
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 13,04
Trends 2020-2022 -0,26%
Trends 2020-2020 NA
Trends 2020-2022 NA
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 41.552.314
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 17,40
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 21,33%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,57
% “Goedkope” geneesmiddelen 85,53%
Trends 2020-2022 -1,96%
Trends 2020-2022 NA


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
A02BA H2-RECEPTORBLOKKERENDE MIDDELEN
A03FA PROPULSIVA
A07DA ANTIPROPULSIVA
G04BD MIDDELEN MET INVLOED OP DE MICTIEFREQUENTIE EN BIJ URINE-INCONTINENTIE
G04BE FARMACA BIJ ERECTIESTOORNISSEN
M03BX OVERIGE CENTRAAL WERKENDE MIDDELEN
N02AA NATUURLIJKE OPIUMALKALOIDEN
N02AB FENYLPIPERIDINEDERIVATEN
N02AX OVERIGE OPIOIDEN
N03AE BENZODIAZEPINEDERIVATEN
N03AF CARBOXAMIDEDERIVATEN
N04AA TERTIAIRE AMINEN
N04BB ADAMANTAANDERIVATEN
N05AA FENOTHIAZINEN MET ALIFATISCHE ZIJKETEN
N05AD BUTYROFENONDERIVATEN
N05AH DIAZEPINEN, OXAZEPINEN, THIAZEPINEN EN OXEPINEN
N05AX OVERIGE ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA)
N05BA BENZODIAZEPINEDERIVATEN
N05BB DIFENYLMETHAANDERIVATEN
N05CD BENZODIAZEPINEDERIVATEN
N06AA NIET-SELECTIEVE MONOAMINE-HEROPNAMEREMMERS
N06AB SELECTIEVE SEROTONINE-HEROPNAMEREMMERS
N06AX OVERIGE ANTIDEPRESSIVA
R03AL SYMPATHOMIMETICA MET ANTICHOLINERGICA
R03BB PARASYMPATHICOLYTICA
R03DA XANTHINEDERIVATEN
R05DA OPIUMALKALOIDEN EN DERIVATEN
R06AA AMINOALKYLETHERS
R06AD FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AE PIPERAZINEDERIVATEN

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Anticholinergica (65 jaar en ouder) (2022)

Ouder dan of gelijk aan 65 jaar

Min 80 ddd per geneesmiddel per jaar

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie