Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

1. Kernboodschappen

  • Longkanker is de duurste vorm van kanker, gevolgd door darm- en endeldarmkanker en borstkanker.
  • Longkanker komt vaak voor en de behandeling ervan is duur.
  • Veel van de dure vormen van kanker kunnen worden voorkomen door risicofactoren zoals roken, obesitas en omgevingsstress aan te pakken.

2. Kosten van kanker

Longkanker is de duurste vorm van kanker

Van de kankers opgenomen in de analyse van 2018, hadden luchtpijp-, bronchus- en longkanker veruit de hoogste totale medische kosten, gevolgd door dikke darm- en rectumkanker en borstkanker.

Totale medische kosten per ziektegroep voor geselecteerde kankers, België, 2018
Bron: The incremental healthcare cost associated with cancer in Belgium: A registry-based data analysis [1]

Longkanker komt vaak voor en de behandeling is duur

De hoge totale medische kosten, weergegeven door de grootte van de bubbel, voor luchtpijp-, bronchus- en longkanker lijken te worden veroorzaakt door een combinatie van hoge gemiddelde toerekenbare medische kosten en een gemiddeld tot hoog aantal gevallen. Voor kanker van de dikke darm en het rectum en borstkanker lijken de hoge totale medische kosten verband te houden met het feit dat de kankers relatief vaak voorkomen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de kosten variëren afhankelijk van factoren zoals hoe lang iemand de kanker al heeft en of de kanker aanwezig is op meerdere plekken in het lichaam. Kanker zoals bronchus- en longkanker, leverkanker, alvleesklierkanker en mesothelioom hebben vaak hoge kosten. Dit zou kunnen komen doordat deze vormen van kanker vaak een slechte overlevingskans en een kortere levensduur hebben, wat leidt tot hogere initiële behandelingskosten en hogere kosten aan het einde van het leven. In de analyse hebben de kosten de neiging om af te nemen naarmate iemand langer kanker heeft gehad, en hebben ze de neiging om toe te nemen als iemand kanker heeft op meer dan één plek het lichaam [1].

Totale medische kosten voor geselecteerde kankers, per ziektegroep, gemiddelde medische kosten per persoon en aantal gevallen, België, 2018
Bron: The incremental healthcare cost associated with cancer in Belgium: A registry-based data analysis [1]

3. Meer info

De resultaten van het onderzoek naar de kosten van kanker zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel.

Achtergrond

Gegevensbron

De gegevensbron voor de analyse van de kosten van kanker is data van het Belgische Kankerregister gekoppeld aan de ziekteverzekeringsgegevens van het Intermutualistisch Agentschap. Het Belgische Kankerregister verzamelt informatie over kankerdiagnoses in België. Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) verzamelt informatie over de directe kosten voor gezondheidszorg en verzamelt de uitgaven voor gezondheidszorg van alle openbare zorgverzekeringen in België.

Hoe we de medische kosten van kanker berekenen

De medische kosten van kanker worden berekend door de totale medische uitgaven van mensen die kanker hebben te vergelijken met mensen die geen kanker hebben. We keken naar kankergevallen van de afgelopen 10 jaar en richtten ons op de kosten van het jaar 2018. De mensen met kanker werden gematcht met mensen die geen kanker hebben op basis van leeftijd, geslacht, woonplaats en voorkeursvergoedingen. De matching heft de effecten van deze factoren op de gezondheidsuitgaven op en helpt ons een duidelijker beeld te krijgen van de impact van een bepaalde vorm van kanker op de kosten.

Definities

Medische kosten
In deze analyse worden medische kosten gedefinieerd als directe kosten voor gezondheidszorg. Directe kosten voor gezondheidszorg omvatten alle uitgaven in verband met ziekenhuisopnames, polikliniekbezoeken en medicijngebruik. Langdurige zorg en psychiatrische zorg maken over het algemeen geen deel uit van de analyse, tenzij de kosten worden vergoed door de verplichte ziektekostenverzekering. Deze kosten kunnen rechtstreeks door de verplichte ziektekostenverzekering worden gedekt, aan patiënten worden terugbetaald nadat ze hebben betaald, of uit eigen zak worden betaald.

Referenties

  1. V. Gorasso et al., “The incremental healthcare cost associated with cancer in Belgium: A registry-based data analysis,” Cancer Med, Jan. 2024, https://doi.org/10.1002/cam4.6659

Gelieve deze pagina als volgt te citeren: Sciensano. Kosten van ziekte: kanker. Health Status Report, 22 Apr 2024, Brussels, Belgium, https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/kosten-van-ziekte/kanker