Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Daar de beroepsbeoefenaar centraal in de gezondheidszorg staat, is het van essentieel belang de nodige middelen in te zetten om zijn functies te versterken en zijn arbeidsvoorwaarden op lange termijn te verbeteren.

We vestigen hier de aandacht op twee acties die werden gelanceerd met deze doelen voor ogen. De ene heeft specifiek betrekking op het beroep van verpleegkundige, terwijl de andere heeft geleid tot een globale hervorming van de functies in de gezondheidszorg.