Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Huisartsen 56,74%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 3,25%
Mediane leeftijd 58 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,13
Percentage vrouwen 55,24%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 3,56
Variatiecoëfficiënt (2022) 13,25
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 1,61
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 55.740.241
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 484.323
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 3,31%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 148,81
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 8,26%
Variatiecoëfficiënt 2013-2015 14,84
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 15,23
Trends 2013-2022 0,43%
Trends 2013-2019 -0,05%
Trends 2019-2022 1,38%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 79.655.309
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 6,92
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 11,74%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 2,10
% “Goedkope” geneesmiddelen 71,90%
Trends 2013-2022 -4,03%
Trends 2019-2022 -3,28%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
N05AA FENOTHIAZINEN MET ALIFATISCHE ZIJKETEN
N05AD BUTYROFENONDERIVATEN
N05AE INDOOLDERIVATEN
N05AF THIOXANTHEENDERIVATEN
N05AG DIFENYLBUTYLPIPERIDINEDERIVATEN
N05AH DIAZEPINEN, OXAZEPINEN, THIAZEPINEN EN OXEPINEN
N05AL BENZAMIDEN
N05AN LITHIUMZOUTEN
N05AX OVERIGE ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA)

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Antipsychotica (2022)

Geen selectie

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie