Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 • Gegevens
 • Grafieken
 • Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Huisartsen 78,04%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 8,65%
Mediane leeftijd 72 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,07
Percentage vrouwen 46,35%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,59
Variatiecoëfficiënt (2022) 13,16
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 2,20
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 355.642.521
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 3.101.147
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 9,56%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 358,56
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 0,40%
Variatiecoëfficiënt (% verzekerde verbruikers) 2012-2014 12,55
Variatiecoëfficiënt (% verzekerde verbruikers) 2020-2022 13,76
Trends 2012-2022 -0,69%
Trends 2012-2019 0,34%
Trends 2019-2022 -3,06%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 26.485.345
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 2,31
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 14,47%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,73
% “Goedkope” geneesmiddelen 10,99%
Trends 2012-2022 -3,58%
Trends 2019-2022 -4,28%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
B01AC TROMBOCYTENAGGREGATIEREMMERS, HEPARINE UITGEZONDERD

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Antiaggregantia (2022)

Ouder dan of gelijk aan 1 jaar

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie