Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Life Expectancy and Quality of Life

Levensverwachting en Levenskwaliteit

Mortality and Causes of Death

Sterfte en Doodsoorzaken

Diseases

Niet-Overdraagbare Aandoeningen

Overdraagbare aandoeningen

Overdraagbare Aandoeningen

Determinants of Health

Determinanten van Gezondheid

Health inequalities

Ongelijkheden in Gezondheid

Factsheets

Sciensano    KCE    Inami-Riziv SPF-FOD