Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 • Gegevens
 • Grafieken
 • Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Huisartsen 79,26%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 9,73%
Mediane leeftijd 59 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,20
Percentage vrouwen 57,89%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,65
Variatiecoëfficiënt (2022) 18,01
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 1,82
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 65.578.819
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 571.837
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 17,66%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 58,78
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 8,67%
Variatiecoëfficiënt (% verzekerde verbruikers) 2012-2014 22,95
Variatiecoëfficiënt (% verzekerde verbruikers) 2020-2022 16,16
Trends 2012-2022 -0,05%
Trends 2012-2019 1,42%
Trends 2019-2022 -3,41%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 54.561.963
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 4,76
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 22,00%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 2,00
% “Goedkope” geneesmiddelen 95,92%
Trends 2012-2022 -2,25%
Trends 2019-2022 -3,29%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
N02AA NATUURLIJKE OPIUMALKALOIDEN
N02AB FENYLPIPERIDINEDERIVATEN
N02AC DIFENYLPROPYLAMINEDERIVATEN
N02AE ORIPAVINEDERIVATEN
N02AJ OPIOIDEN MET NIET-OPIOIDE ANALGETICA
N02AX OVERIGE OPIOIDEN

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Opioïden (2022)

Ouder dan of gelijk aan 1 jaar

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

Download het rapport
Download de methodologie