Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Inhoud

Samenvatting

De afgelopen decennia was België getuige van een constante afname van de morbiditeit en mortaliteit gelinkt aan overdraagbare ziekten, dankzij een verbetering van de levensomstandigheden en de uitvoering van bestrijdingsprogramma's zoals vaccinatieprogramma's en hygiënecontrole. Verschillende factoren kunnen echter het huidige controleniveau verbreken:

  • Toenemende bewegingen van goederen en mensen
  • Toenemende armoede
  • Milieu-uitdagingen en klimaatverandering
  • Opkomst en verspreiding van antimicrobiële resistentie
  • Nieuwe maatschappelijke uitdagingen (veroudering, terughoudendheid ten aanzien van vaccins, seksuele praktijken, ...)

België moet daarom alle activiteiten in verband met overdraagbare ziekten handhaven, en in het bijzonder de continue verbetering van de surveillancesystemen (routine verzameling van klinische en laboratoriumgegevens, aangevuld met gemeenschapsenquêtes), om uitbraken en de opkomst van ongebruikelijke ziekten of antimicrobiële resistentie te detecteren en om passende beheersmaatregelen te nemen of de bestaande aan te passen.

In dit hoofdstuk zal de nadruk liggen op die overdraagbare ziekten die momenteel de grootste impact hebben op de volksgezondheid, meer bepaald COVID-19, griep en griepaal syndroom, tuberculose, en hiv