Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Huisartsen 79,05%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 42,04%
Mediane leeftijd 76 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,04
Percentage vrouwen 54,92%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,33
Variatiecoëfficiënt (2022) 8,17
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 1,37
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 2.065.159.733
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 86.499.054
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 32,97%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 2057,48
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 0,39%
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 9,22
Variatiecoëfficiënt 2020-2022 9,22
Trends 2020-2022 0,40%
Trends 2020-2020 NA
Trends 2020-2022 NA
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 884.939.812
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 370,66
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 11,94%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,27
% “Goedkope” geneesmiddelen 68,90%
Trends 2020-2022 3,81%
Trends 2020-2022 NA


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
A01AA MIDDELEN VOOR CARIESPROFYLAXE
A01AB ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR GEBRUIK IN DE MOND
A01AC CORTICOSTEROIDEN VOOR OROFARYNGEAAL GEBRUIK
A01AD OVERIGE MIDDELEN VOOR OROFARYNGEAAL GEBRUIK
A02AB ALUMINIUMVERBINDINGEN
A02AC CALCIUMVERBINDINGEN
A02AD COMBINATIEPREPARATEN EN COMPLEXEN VAN AL-, CA- EN MG-VERBINDINGEN
A02AF ANTACIDA MET FLATULENTIEMIDDELEN
A02AG ANTACIDA MET SPASMOLYTICA
A02AH ANTACIDA MET NATRIUMBICARBONAAT
A02AX ANTACIDA, OVERIGE COMBINATIEPREPARATEN
A02BA H2-RECEPTORBLOKKERENDE MIDDELEN
A02BB PROSTAGLANDINEN
A02BC INHIBITOREN VAN DE PROTONPOMP
A02BD COMBINATIEPREPARATEN VOOR DE ERADICATIE VAN HELICOBACTER PYLORI
A02BX OVERIGE MIDDELEN BIJ ULCUS PEPTICUM EN REFLUXZIEKTE
A02DA FLATULENTIEMIDDELEN
A03A MIDDELEN BIJ FUNCTIONELE GASTRO-INTESTINALE AANDOENINGEN
A03AA SYNTHETISCHE PARASYMPATHICOLYTICA, ESTERS MET TERTIAIRE AMINOGROEP
A03AB SYNTHETISCHE ANTICHOLINERGICA, KWATERNAIRE AMMONIUMVERBINDINGEN
A03AD PAPAVERINE EN DERIVATEN
A03AX OVERIGE MIDDELEN BIJ FUNCTIONELE GASTRO-INTESTINALE AANDOENINGEN
A03BA BELLADONNA ALKALOIDEN, TERTIAIRE AMINEN
A03BB BELLADONNA ALKALOIDEN, SEMISYNTHETISCH KWATERNAIRE AMMONIUMVERBIND.
A03CA SYNTHETISCHE PARASYMPATHICOLYTICA MET PSYCHOLEPTICA
A03CB BELLADONNA EN DERIVATEN MET PSYCHOLEPTICA
A03DA SYNTHETISCHE PARASYMPATHICOLYTICA MET ANALGETICA
A03DB BELLADONNA EN DERIVATEN MET ANALGETICA
A03FA PROPULSIVA
A04AA SEROTONINE (5HT3) ANTAGONISTEN
A04AD OVERIGE ANTI-EMETICA
A05AA GALZUURPREPARATEN
A05AX OVERIGE GALTHERAPEUTICA
A05BA LEVERTHERAPEUTICA
A06 MIDDELEN TEGEN CONSTIPATIE
A06AA EMOLLIENTIA
A06AB CONTACTLAXANTIA
A06AC BULKVORMENDE LAXANTIA
A06AD OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA
A06AG KLYSMA'S
A06AH PERIFERE OPIOIDRECEPTORANTAGONISTEN
A06AX OVERIGE MIDDELEN TEGEN CONSTIPATIE
A07AA ANTIBIOTICA
A07AB SULFONAMIDEN
A07AC IMIDAZOLDERIVATEN
A07AX OVERIGE ANTIMICROBIELE DARMMIDDELEN
A07BA KOOLPREPARATEN
A07BB BISMUTPREPARATEN
A07BC OVERIGE ADSORBERENDE DARMMIDDELEN
A07DA ANTIPROPULSIVA
A07EA CORTICOSTEROIDEN MET LOKALE WERKING
A07EC MESALAZINE EN VERWANTE VERBINDINGEN
A07FA MICRO-ORGANISMEN TEGEN DIARREE
A07XA OVERIGE ANTIDIARRHOICA
A08AA CENTRAAL WERKENDE VERMAGERINGSMIDDELEN
A08AB PERIFEER WERKENDE VERMAGERINGSMIDDELEN
A08AX OVERIGE MIDDELEN TEGEN OBESITAS
A09AA ENZYMPREPARATEN
A09AC ENZYMEN MET ZUREN
A10AB INSPUITBARE INSULINES EN ANALOGEN, SNELWERKEND
A10AC INSPUITBARE INSULINES EN ANALOGEN, MIDDELLANGWERKEND
A10AD INJ. INSULINES + ANALOGEN, MIDDELLANG- OF LANGWERKENDE + SNELWERKENDE
A10AE INSPUITBARE INSULINES EN ANALOGEN, LANGWERKEND
A10BA BIGUANIDEN
A10BB SULFONYLUREUMDERIVATEN
A10BD COMBINATIES VAN ORALE HYPOGLYKEMIERENDE MIDDELEN
A10BF ALFA-GLUCOSIDASEREMMERS
A10BG THIAZOLIDINEDIONEN
A10BH DIPEPTIDYLPEPTIDASE-4 (DPP-4) REMMERS
A10BJ INCRETINEMIMETICA (GLP-1-ANALOGEN)
A10BK GLIFLOZINEN (SGLT2-INHIBITOREN)
A10BX OVERIGE HYPOGLYKEMIERENDE MIDDELEN MET UITZONDERING VAN INSULINES
A11AA MULTIVITAMINEN MET MINERALEN
A11BA MULTIVITAMINEN
A11CA VITAMINE A
A11CB VITAMINE A MET VITAMINE D
A11CC VITAMINE D EN ANALOGE VERBINDINGEN
A11DA VITAMINE B1, ENKELVOUDIG
A11DB VITAMINE B1 MET VITAMINE B6 EN/OF VITAMINE B12
A11EA VITAMINE B COMPLEX, ENKELVOUDIG
A11EB VITAMINE B COMPLEX MET VITAMINE C
A11EX VITAMINE B COMPLEX, OVERIGE COMBINATIEPREPARATEN
A11GA ASCORBINEZUUR, ENKELVOUDIG
A11HA OVERIGE ENKELVOUDIGE VITAMINEPREPARATEN
A11JA COMBINATIES VAN VITAMINEN
A11JC VITAMINEN, OVERIGE COMBINATIEPREPARATEN
A12AA CALCIUM
A12AX CALCIUM MET VITAMINE D EN/OF ANDERE MIDDELEN
A12BA KALIUM
A12CA NATRIUM
A12CB ZINK
A12CC MAGNESIUM
A12CD FLUOR
A12CE SELEEN
A12CX OVERIGE MINERAALPRODUCTEN
A13A TONICA
A14AA ANDROSTAANDERIVATEN
A14AB ESTREENDERIVATEN
A16AA AMINOZUREN EN DERIVATEN
A16AB ENZYMEN
A16AX DIVERSE PREPARATEN I.V.M. MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING
B01AA VITAMINE K-ANTAGONISTEN
B01AB HEPARINEGROEP
B01AC TROMBOCYTENAGGREGATIEREMMERS, HEPARINE UITGEZONDERD
B01AD ENZYMEN
B01AE DIRECTE TROMBINEREMMERS
B01AF DIRECTE FACTOR Xa REMMERS
B01AX OVERIGE ANTITHROMBOTICA
B02AA AMINOZUREN
B02AB PROTEINASEREMMERS
B02BA VITAMINE K
B02BB FIBRINOGEEN
B02BC LOKALE HEMOSTATICA
B02BD BLOEDSTOLLINGSFACTOREN
B02BX OVERIGE SYSTEMISCHE HEMOSTATICA
B03AA ORALE FERROPREPARATEN
B03AB ORALE FERRIPREPARATEN
B03AC IJZERPREPARATEN, PARENTERAAL
B03AD IJZER MET FOLIUMZUUR
B03AE IJZER MET ANDERE MIDDELEN
B03BA VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE EN DERIVATEN)
B03BB FOLIUMZUUR EN DERIVATEN
B03XA OVERIGE MIDDELEN BIJ ANEMIE
B05 BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN PERFUSIEVLOEISTOFFEN
B05AA BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN PLASMA-EIWITFRACTIES
B05BA OPLOSSINGEN VOOR PARENTERALE VOEDING
B05BB OPLOSSINGEN MET INVLOED OP DE ELEKTROLYTENBALANS
B05BC OPLOSSINGEN MET OSMOTISCH-DIURETISCHE WERKING
B05CA ANTIMICROBIELE MIDDELEN
B05CB ZOUTOPLOSSINGEN
B05CX OVERIGE IRRIGATIEVLOEISTOFFEN
B05DB HYPERTONE OPLOSSINGEN
B05X ADDITIEVEN VOOR INTRAVENEUZE INFUSIEVLOEISTOFFEN
B05XA ELEKTROLYTOPLOSSINGEN
B05XB AMINOZUREN
B05XC VITAMINEN
B05ZB HEMOFILTRATEN
B06AA ENZYMEN
B06AB OVERIGE HEMATOLOGISCHE MIDDELEN
B06AC MIDDELEN BIJ HEREDITAIR ANGIO-OEDEEM
C01AA DIGITALISGLYCOSIDEN
C01BA ANTI-ARITMICA (KLASSE IA)
C01BB ANTI-ARITMICA (KLASSE IB)
C01BC ANTI-ARITMICA (KLASSE IC)
C01BD ANTI-ARITMICA (KLASSE III)
C01BG OVERIGE ANTI-ARITMICA (KLASSE I EN III)
C01CA ADRENERGE EN DOPAMINERGE MIDDELEN
C01CE FOSFODIESTERASEREMMERS
C01CX OVERIGE HARTSTIMULERENDE MIDDELEN
C01DA ORGANISCHE NITRATEN
C01DX OVERIGE VASODILATANTIA BIJ HARTZIEKTEN
C01EA PROSTAGLANDINES
C01EB OVERIGE CARDIACA
C02AA RAUWOLFIA ALKALOIDEN
C02AB METHYLDOPA
C02AC IMIDAZOLINE-RECEPTORAGONISTEN
C02CA ALFA-BLOKKERS
C02CC GUANIDINEDERIVATEN
C02DA THIAZIDEDERIVATEN
C02DB HYDRALAZINEDERIVATEN
C02DC PYRIMIDINEDERIVATEN
C02DD NITROFERRICYANIDEDERIVATEN
C02DG GUANIDINEDERIVATEN
C02KD SEROTONINE-ANTAGONISTEN
C02KX ANTIHYPERTENSIVA VOOR PULMONALE ARTERIELE HYPERTENSIE
C03AA THIAZIDEN
C03AB THIAZIDEN MET KALIUM
C03BA SULFONAMIDEN
C03CA SULFONAMIDEN
C03DA ALDOSTERONANTAGONISTEN
C03DB OVERIGE KALIUMSPARENDE MIDDELEN
C03EA DIURETICA DIE WERKEN OP DE DISTALE TUBULUS MET KALIUMSPARENDE MIDDELEN
C03EB LISDIURETICA MET KALIUMSPARENDE MIDDELEN
C03XA VASOPRESSINE ANTAGONISTEN
C04AA 2-AMINO-1-FENYLETHANOLDERIVATEN
C04AB IMIDAZOLINEDERIVATEN
C04AC NICOTINEZUUR EN DERIVATEN
C04AD PURINEDERIVATEN
C04AE MOEDERKOORN-ALKALOIDEN
C04AX OVERIGE PERIFERE VASODILATANTIA
C05AA CORTICOSTEROIDEN
C05AD LOKALE ANESTHETICA
C05AE SPIERRELAXANTIA
C05AX OVERIGE LOKALE PREPARATEN BIJ HEMORROIDEN OF ANALE FISSUREN
C05BA LOKALE PREPARATEN MET HEPARINE OF HEPARINOIDEN
C05BB SCLEROSERENDE MIDDELEN VOOR LOCALE INSPUITING
C05BX OVERIGE SCLEROSERENDE MIDDELEN
C05CA BIOFLAVONOIDEN
C05CX OVERIGE CAPILLAIRSTABILISERENDE MIDDELEN
C07AA BETA-BLOKKERS, NIET-SELECTIEVE
C07AB BETA-BLOKKERS, SELECTIEVE
C07AG ALFA- EN BETA-BLOKKERS
C07BA NIET-SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET THIAZIDEN
C07BB SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET THIAZIDEN
C07CA NIET-SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET OVERIGE DIURETICA
C07CB SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET OVERIGE DIURETICA
C07DB SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET THIAZIDEN EN OVERIGE DIURETICA
C07FB SELECTIEVE BETA-BLOKKERS MET OVERIGE ANTIHYPERTENSIVA
C08CA DIHYDROPYRIDINEDERIVATEN
C08DA FENYLALKYLAMINEDERIVATEN
C08DB BENZOTHIAZEPINEDERIVATEN
C08EA FENYLALKYLAMINEDERIVATEN
C08EX OVERIGE NIET-SELECTIEVE CALCIUMANTAGONISTEN
C09AA ACE-REMMERS, ENKELVOUDIG
C09BA ACE-REMMERS MET DIURETICA
C09BB ACE-REMMERS MET CALCIUMANTAGONISTEN
C09BX ACE-REMMERS, OVERIGE COMBINATIEPREPARATEN
C09CA ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN, ENKELVOUDIG
C09DA ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN MET DIURETICA
C09DB ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN MET CALCIUMANTAGONISTEN
C09DX ANGIOTENSINE-II-ANTAGONISTEN, OVERIGE COMBINATIEPREPARATEN
C09XA RENINEREMMERS
C10AA HMG-CoA REDUCTASEREMMERS (STATINES)
C10AB FIBRATEN
C10AC GALZUURBINDERS
C10AD NICOTINEZUUR EN -DERIVATEN
C10AX OVERIGE HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN
C10BA COMBINATIEPREPARATEN MET VERSCHILLENDE HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN
C10BX HYPOLIPEMIERENDE MIDDELEN IN COMBINATIE MET ANDERE MIDDELEN
D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN
D01AA ANTIBIOTICA
D01AC IMIDAZOL- EN TRIAZOLDERIVATEN
D01AE OVERIGE LOKALE ANTIMYCOTICA
D01BA ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
D02AB ZINKPRODUCTEN
D02AD VLOEIBARE PLEISTERS
D02AE UREUMPRODUCTEN
D02AF SALICYLZUURPREPARATEN
D02AX OVERIGE EMOLLIENTIA EN PROTECTIVA
D03AA LEVERTRAANZALVEN
D03AX OVERIGE WONDHELENDE MIDDELEN
D03BA PROTEOLYTISCHE ENZYMEN
D04AA ANTIHISTAMINICA, LOKALE
D04AB ANAESTHETICA, LOKALE
D04AX OVERIGE ANTIPRURITICA
D05AA TEERSOORTEN
D05AC ANTRANOLDERIVATEN
D05AX OVERIGE LOKALE PSORIASISMIDDELEN
D05BA PSORALENEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
D05BB RETINOIDEN VOOR PSORIASIS
D06AA TETRACYCLINE EN DERIVATEN
D06AX OVERIGE LOKALE ANTIBIOTICA
D06BA SULFONAMIDEN
D06BB VIRUSTATICA
D06BX OVERIGE CHEMISCHE ANTIMICROBIELE MIDDELEN
D07AA ZWAK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP I)
D07AB MATIG STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP II)
D07AC STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP III)
D07AD ZEER STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN (GROEP IV)
D07BB MATIG STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN MET ANTISEPTICA
D07BC STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN MET ANTISEPTICA
D07CA ZWAK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN MET ANTIBIOTICA
D07CB MATIG STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN MET ANTIBIOTICA
D07CC STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN MET ANTIBIOTICA
D07XA ZWAK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN MET OVERIGE MIDDELEN
D07XB MATIG STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN MET OVERIGE MIDDELEN
D07XC STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN MET OVERIGE MIDDELEN
D08AB ALUMINIUMBEVATTENDE MIDDELEN
D08AC BIGUANIDEN EN AMIDINEN
D08AD BOORZUURPREPARATEN
D08AE FENOL EN DERIVATEN
D08AF NITROFURAANDERIVATEN
D08AG JOODPRODUCTEN
D08AH CHINOLINEDERIVATEN
D08AJ KWATERNAIRE AMMONIUMVERBINDINGEN
D08AK KWIKPRODUCTEN
D08AL ZILVERVERBINDINGEN
D08AX OVERIGE ANTISEPTICA EN DESINFECTANTIA
D09AA VERBANDMIDDELEN GEIMPREGNEERD MET ANTIMICROBIELE ZALVEN
D09AB VERBANDMIDDELEN GEIMPREGNEERD MET ZINK
D09AX VERBANDMIDDELEN MET VASELINE
D10AD RETINOIDEN VOOR ACNE, LOKALE
D10AE PEROXIDEN
D10AF ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR ACNE
D10AX OVERIGE ACNEPREPARATEN VOOR LOKAAL GEBRUIK
D10BA RETINOIDEN VOOR ACNE
D11AC MEDICINALE SHAMPOOS
D11AF WRAT- EN LIKDOORNPREPARATEN
D11AH MIDDELEN VOOR DERMATOSE, CORTICOSTEROIDEN UITGEZONDERD
D11AX OVERIGE DERMATOLOGICA
G01AA ANTIBIOTICA
G01AC CHINOLINEDERIVATEN
G01AD ORGANISCHE ZUREN
G01AE SULFONAMIDEN
G01AF IMIDAZOLDERIVATEN
G01AG TRIAZOLDERIVATEN
G01AX OVERIGE ANTIINFECTIEUZE MIDDELEN EN ANTISEPTICA
G02AB MOEDERKOORNALKALOIDEN
G02AD PROSTAGLANDINES
G02BA INTRA-UTERIENE ANTICONCEPTIVA
G02BB INTRAVAGINALE ANTICONCEPTIVA
G02CA SYMPATHICOMIMETICA, WEEENREMMENDE
G02CB PROLACTINEREMMERS
G02CX OVERIGE GYNECOLOGISCHE MIDDELEN
G03AA PROGESTAGENEN MET OESTROGENEN IN VASTE VERHOUDING
G03AB PROGESTAGENEN MET OESTROGENEN, SEQUENTIELE PREPARATEN
G03AC PROGESTAGENEN
G03AD NOODANTICONCEPTIE
G03BA ANDROST-4-EEN-3-ON DERIVATEN
G03BB 5-ALFA-ANDROSTAN-3-ON DERIVATEN
G03CA NATUURLIJKE EN SEMISYNTHETISCHE OESTROGENEN, ENKELVOUDIG
G03CB SYNTHETISCHE OESTROGENEN, ENKELVOUDIG
G03CC OESTROGENEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN
G03CX OVERIGE OESTROGENEN
G03DA PREGN-4-EEN DERIVATEN
G03DB PREGNADIEENDERIVATEN
G03DC ESTREENDERIVATEN
G03EA ANDROGENEN MET OESTROGENEN
G03FA PROGESTAGENEN MET OESTROGENEN
G03FB PROGESTAGENEN MET OESTROGENEN, SEQUENTIELE PREPARATEN
G03GA GONADOTROPINEN
G03GB SYNTHETISCHE OVULATIESTIMULERENDE MIDDELEN
G03HA ANTI-ANDROGENEN, ENKELVOUDIG
G03HB ANTI-ANDROGENEN MET OESTROGENEN
G03XA ANTIGONADOTROPINEN EN SOORTGELIJKE PRODUCTEN
G03XB MODULATOREN VAN DE PROGESTERONRECEPTOREN
G03XC SELECTIEVE MODULATOREN VAN DE OESTROGEENRECEPTOREN
G03XX OVERIGE GESLACHTSHORMONEN EN MODULATOREN VAN HET GENITALE STELSEL
G04BA ZUURMAKENDE MIDDELEN
G04BC UROLOGISCHE LITHIASISMIDDELEN
G04BD MIDDELEN MET INVLOED OP DE MICTIEFREQUENTIE EN BIJ URINE-INCONTINENTIE
G04BE FARMACA BIJ ERECTIESTOORNISSEN
G04BX OVERIGE UROLOGICA
G04CA ALFA-BLOKKERS
G04CB 5-ALFA-REDUCTASE-INHIBITOREN
G04CX OVERIGE MIDDELEN BIJ BENIGNE PROSTAATHYPERTROFIE
H01AA CORTICOTROFINE (ACTH)
H01AC SOMATROPINE EN SOMATROPINEAGONISTEN
H01AX OVERIGE HYPOFYSEVOORKWAB HORMONEN EN ANALOGEN
H01BA VASOPRESSINE EN VERWANTE VERBINDINGEN
H01BB OXYTOCINE EN ANALOGEN
H01CA GONADORELINE-ANALOGEN
H01CB SOMATOSTATINE EN ANALOGEN
H01CC MIDDELEN DIE DE VRIJSTELLING VAN GONADOTROPINE REMMEN
H02AA MINERALOCORTICOIDEN
H02AB GLUCOCORTICOIDEN
H02BX CORTICOSTEROIDEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK, COMBINATIES
H03AA SCHILDKLIERHORMONEN
H03BA THIOURACILDERIVATEN
H03BB ZWAVELHOUDENDE IMIDAZOLDERIVATEN
H04AA GLYCOGENOLYTISCHE HORMONEN
H05AA BIJSCHILDKLIERHORMONEN EN ANALOGEN
H05BA CALCITONINE
H05BX OVERIGE ANTIPARATHYROIDE STOFFEN
J01 ANTIBACTERIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
J01AA TETRACYCLINES
J01BA AMFENICOLEN
J01CA PENICILLINES MET BREED SPECTRUM
J01CE BETALACTAMASE-GEVOELIGE PENICILLINES
J01CF BETALACTAMASE-RESISTENTE PENICILLINES
J01CR COMBINATIEPREPARATEN VAN PENICILLINES, INCL. BETALACTAMASE-REMMERS
J01DB CEFALOSPORINES VAN DE EERSTE GENERATIE
J01DC CEFALOSPORINES VAN DE TWEEDE GENERATIE
J01DD CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE
J01DE CEFALOSPORINES VAN DE VIERDE GENERATIE
J01DF MONOBACTAM-ANTIBIOTICA
J01DH CARBAPENEM-ANTIBIOTICA
J01DI OVERIGE CEFALOSPORINES EN PENEMS
J01EA TRIMETHOPRIM EN AFGELEIDEN
J01EB KORTWERKENDE SULFONAMIDEN
J01EC MIDDELLANG WERKENDE SULFONAMIDEN
J01ED LANGWERKENDE SULFONAMIDEN
J01EE SULFONAMIDEN MET TRIMETHOPRIM INCL. AFGELEIDEN
J01FA MACROLIDEN
J01FF LINCOSAMIDEN
J01FG STREPTOGRAMINEN
J01GA STREPTOMYCINEN
J01GB OVERIGE AMINOGLYCOSIDEN
J01MA FLUOROCHINOLONEN
J01MB OVERIGE CHINOLONEN
J01XA GLYCOPEPTIDEN
J01XB POLYMYXINES
J01XC STEROIDE ANTIBACTERIELE MIDDELEN
J01XD IMIDAZOLDERIVATEN
J01XE NITROFURAANDERIVATEN
J01XX OVERIGE ANTIBACTERIELE MIDDELEN
J02AA ANTIBIOTICA
J02AB IMIDAZOLDERIVATEN
J02AC TRIAZOLDERIVATEN
J02AX OVERIGE ANTIMYCOTICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
J04AB ANTIBIOTICA
J04AC HYDRAZIDEN
J04AK OVERIGE TUBERCULOSEMIDDELEN
J04BA LEPRAMIDDELEN
J05AB NUCLEOSIDEN EN NUCLEOTIDEN, EXCL. INHIB. VAN HET REVERSE TRANSCRIPTASE
J05AD FOSFONZUURDERIVATEN
J05AE PROTEASEREMMERS
J05AF NUCLEOSIDE EN NUCLEOTIDE REVERSE TRANSCRIPTASEREMMERS
J05AG NIET-NUCLEOSIDE REVERSE TRANSCRIPTASEREMMERS
J05AH NEURAMINIDASE-INHIBITOREN
J05AJ INTEGRASE-INHIBITOREN
J05AP ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR BEHANDELING VAN HCV-INFECTIES
J05AR ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR THERAPIE VAN HIV-INFECTIES, COMBINATIEPREP.
J05AX OVERIGE ANTIVIRALE MIDDELEN
J06AA IMMUUNSERA
J06BA NORMAAL HUMAAN IMMUNOGLOBULINE
J06BB SPECIFIEKE IMMUNOGLOBULINEN
J06BD ANTIVIRALE MONOCLONALE ANTILICHAMEN
J07 VACCINS
J07AE CHLOLERAVACCINS
J07AG HAEMOPHILUS INFLUENZAE B-VACCINS
J07AH MENINGOKOKKENVACCINS
J07AJ PERTUSSIS (KINKHOEST) VACCINS
J07AL PNEUMOKOKKENVACCINS
J07AM TETANUSVACCINS
J07AP TYFUSVACCINS
J07AX OVERIGE BACTERIELE VACCINS
J07BA ENCEPHALITISVACCINS
J07BB INFLUENZAVACCINS
J07BC HEPATITISVACCINS
J07BD MAZELENVACCINS
J07BE BOFVACCINS
J07BF POLIOMYELITISVACCINS
J07BG RABIESVACCINS
J07BH ROTAVIRUSDIARREEVACCINS
J07BJ RUBELLAVACCINS
J07BK VARICELLA ZOSTER VACCINS
J07BL GELE KOORTS-VACCINS
J07BM PAPILLOMAVIRUSVACCINS
J07BN COVID-19 VACCINS
J07BX OVERIGE VIRALE VACCINS
J07CA ANTIBACTERIELE VACCINS MET ANTIVIRALE VACCINS
L01AA STIKSTOFMOSTERDDERIVATEN
L01AB ALKYLSULFONZUURDERIVATEN
L01AC ETHYLEENIMINEN
L01AD NITROSO-UREUMDERIVATEN
L01AX OVERIGE ALKYLERENDE MIDDELEN
L01BA FOLIUMZUURANALOGEN
L01BB PURINEDERIVATEN
L01BC PYRIMIDINEDERIVATEN
L01CA VINCA ALKALOIDEN EN DERIVATEN
L01CB PODOFYLLOTOXINEDERIVATEN
L01CD TAXANEN
L01CE TOPO-ISOMERASE 1-INHIBITOREN
L01CX OVERIGE ALKALOIDEN EN NATUURLIJKE PRODUCTEN
L01DA ACTINOMYCINEN
L01DB ANTHRACYCLINEN EN AANVERWANTEN
L01DC OVERIGE CYTOTOXISCHE ANTIBIOTICA
L01EA BCR-ABL TYROSINEKINASE-INHIBITOREN
L01EB EGFR PROTEINEKINASE-INHIBITOREN
L01EC B-RAF SERINE-THREONINE-KINASE (BRAF)-INHIBITOREN
L01ED ALK (ANAPLASTIC LYMPHOMA KINASE) INHIBITOREN
L01EE MEK (MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE) INHIBITOREN
L01EF CYCLINE-AFHANKELIJKE KINASE (CDK) INHIBITOREN
L01EG mTOR (MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN)-KINASE INHIBITOREN
L01EH HER2 (HUMAN EPID GROWTH FACTOR RECEPTOR 2) TYROSINE-KINASE INHIBITOREN
L01EJ JANUS KINASE (JAK) INHIBITOREN
L01EK VEGFR (VASC. ENDOTH. GROWTH FACTOR REC)-TYROSINE-KINASE INHIBITOREN
L01EL BTK (BRUTON`S TYROSINE KINASE) INHIBITOREN
L01EM Pi3K (PHOSPHATIDYLINOSITOL-3-KINASE) INHIBITOREN
L01EN FGFR (FIBROBLAST GROWTH FACTOR RECEPTOR) TYROSINE-KINASE INHIBITOREN
L01EX ANDERE PROTEINEKINASE-INHIBITOREN
L01FA CD20 (CLUSTERS VAN DIFFERENTIATIE 20) INHIBITOREN
L01FB CD22 (CLUSTERS VAN DIFFERENTIATIE 22) INHIBITOREN
L01FC CD38 (CLUSTERS VAN DIFFERENTIATIE 38) INHIBITOREN
L01FD HER2 (HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR 2) INHIBITOREN
L01FE EGFR (EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR) INHIBITOREN
L01FF PD-1/PDL-1 (PROGR. CELL DEATH PROTEIN 1/ DEATH LIGAND 1) INHIBITOREN
L01FG VEGF/VEGFR (VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR) INHIBITOREN
L01FX ANDERE MONOCLONALE ANTILICHAMEN EN ANTILICHAMEN-DRUGS CONJUGATEN
L01XA PLATINAVERBINDINGEN
L01XB METHYLHYDRAZINEN
L01XD SENSITIZERS AANGEWEND BIJ FOTODYNAMISCHE THERAPIE / RADIOTHERAPIE
L01XF RETINOIDEN VOOR DE BEHANDELING VAN KANKER
L01XG PROTEASOOMINHIBITOREN
L01XH HISTONE DEACETYLASE (HDAC) INHIBITOREN
L01XJ HEDGEHOG-SIGNALERINGSROUTE INHIBITOREN
L01XK POLY-(ADP-RIBOSE)-POLYMERASE (PARP) INHIBITOREN
L01XL ANTINEOPLASTISCHE CEL- EN GENTHERAPIE
L01XX OVERIGE CYTOSTATICA
L01XY COMBINATIES VAN CYTOSTATICA
L02AA OESTROGENEN
L02AB PROGESTAGENEN
L02AE GONADORELINE-ANALOGEN
L02BA ANTI-OESTROGENEN
L02BB ANTI-ANDROGENEN
L02BG AROMATASE-INHIBITOREN
L02BX OVERIGE ANTIHORMONEN EN AANVERWANTE MIDDELEN
L03AA KOLONIESTIMULERENDE FACTOREN (BLOEDGROEIFACTOREN)
L03AB INTERFERONEN
L03AC INTERLEUKINES
L03AX OVERIGE IMMUNOSTIMULANTIA
L04AA SELECTIEVE IMMUNOSUPPRESSIVA
L04AB TUMORNECROSEFACTOR-ALFA (TNF-ALFA) REMMERS
L04AC INTERLEUKINEREMMERS
L04AD CALCINEURINEREMMERS
L04AX OVERIGE IMMUNOSUPPRESSIVA
M01AA PYRAZOLINONDERIVATEN
M01AB AZIJNZUURDERIVATEN EN VERWANTE STOFFEN
M01AC OXICAMDERIVATEN
M01AE PROPIONZUURDERIVATEN
M01AG FENAMATEN
M01AH COXIBS
M01AX OVERIGE NIET-STEROIDE ANTIINFLAMMATOIRE/ANTIRHEUMATISCHE MIDDELEN
M01CB GOUDPREPARATEN
M01CC PENICILLAMINE EN AANVERWANTE MIDDELEN
M02AA LOKALE NIET-STEROIDE ANTI-INFLAMMATOIRE MIDDELEN
M02AB CAPSAICINE EN ANALOGEN
M02AC PREPARATEN MET SALICYLZUURDERIVATEN
M02AX OVERIGE LOKALE MIDDELEN BIJ SPIER- EN GEWRICHTSPIJN
M03AB CHOLINEDERIVATEN
M03AC OVERIGE KWATERNAIRE AMMONIUMVERBINDINGEN
M03AX OVERIGE PERIFEER WERKENDE SPIERRELAXANTIA
M03BA CARBAMINEZUURESTERS
M03BB OXAZOL-, THIAZINE-, TRIAZINEDERIVATEN
M03BC ETHERS, CHEMISCH VERWANT AAN ANTIHISTAMINICA
M03BX OVERIGE CENTRAAL WERKENDE MIDDELEN
M03CA DANTROLEEN EN DERIVATEN
M04AA MIDDELEN MET REMMENDE WERKING OP DE URINEZUURPRODUKTIE
M04AB MIDDELEN MET VERSNELLENDE WERKING OP DE URINEZUUREXCRETIE
M04AC VERBINDINGEN ZONDER WERKING OP HET URINEZUURMETABOLISME
M05BA BISFOSFONATEN
M05BB BISFOSFONATEN, COMBINATIEPREPARATEN
M05BC OSTEOGENE PROTEINEN
M05BX OVERIGE MIDDELEN MET INVLOED OP DE MINERALISATIE
M09AB ENZYMEN
M09AX OVERIGE MIDDELEN VOOR AANDOENINGEN VAN HET SKELETSPIERSTELSEL
N01AB GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
N01AF BARBITURATEN, ENKELVOUDIG
N01AH OPIOIDE ANAESTHETICA
N01AX OVERIGE ALGEMENE ANAESTHETICA
N01BA ESTERS VAN AMINOBENZOEZUUR
N01BB AMIDEN
N01BX OVERIGE LOKALE ANAESTHETICA
N02AA NATUURLIJKE OPIUMALKALOIDEN
N02AB FENYLPIPERIDINEDERIVATEN
N02AC DIFENYLPROPYLAMINEDERIVATEN
N02AD BENZOMORFANDERIVATEN
N02AE ORIPAVINEDERIVATEN
N02AJ OPIOIDEN MET NIET-OPIOIDE ANALGETICA
N02AX OVERIGE OPIOIDEN
N02BA SALICYLZUUR EN DERIVATEN
N02BB PYRAZOLONDERIVATEN
N02BE ANILIDEN
N02BG OVERIGE ANALGETICA EN ANTIPYRETICA
N02CA MOEDERKOORNALKALOIDEN
N02CC SELECTIEVE 5HT1-RECEPTORAGONISTEN (TRIPTANEN)
N02CD CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE (CGRP) REMMERS
N02CX OVERIGE MIGRAINEMIDDELEN
N03AA BARBITURATEN EN VERWANTE VERBINDINGEN
N03AB HYDANTOINEDERIVATEN
N03AD SUCCINIMIDEDERIVATEN
N03AE BENZODIAZEPINEDERIVATEN
N03AF CARBOXAMIDEDERIVATEN
N03AG VETZUURDERIVATEN
N03AX OVERIGE ANTI-EPILEPTICA
N04AA TERTIAIRE AMINEN
N04AB ETHERS, CHEMISCH VERWANT AAN ANTIHISTAMINICA
N04AC ETHERS VAN TROPINE OF TROPINEDERIVATEN
N04BA DOPA EN -DERIVATEN
N04BB ADAMANTAANDERIVATEN
N04BC DOPAMINE-AGONISTEN
N04BD MAO-REMMERS TYPE B
N04BX OVERIGE DOPAMINERGICA
N05AA FENOTHIAZINEN MET ALIFATISCHE ZIJKETEN
N05AB FENOTHIAZINEN MET PIPERAZINESTRUCTUUR
N05AC FENOTHIAZINEN MET PIPERIDINESTRUCTUUR
N05AD BUTYROFENONDERIVATEN
N05AE INDOOLDERIVATEN
N05AF THIOXANTHEENDERIVATEN
N05AG DIFENYLBUTYLPIPERIDINEDERIVATEN
N05AH DIAZEPINEN, OXAZEPINEN, THIAZEPINEN EN OXEPINEN
N05AL BENZAMIDEN
N05AN LITHIUMZOUTEN
N05AX OVERIGE ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA)
N05BA BENZODIAZEPINEDERIVATEN
N05BB DIFENYLMETHAANDERIVATEN
N05BC CARBAMATEN
N05BE AZASPIRODECAANDIONDERIVATEN
N05BX OVERIGE ANXIOLYTICA
N05CB BARBITURATEN, COMBINATIEPREPARATEN
N05CD BENZODIAZEPINEDERIVATEN
N05CF STOFFEN VERWANT MET BENZODIAZEPINES
N05CH MELATONINERECEPTORAGONISTEN
N05CM OVERIGE HYPNOTICA EN SEDATIVA
N05CX HYPNOTICA EN SEDATIVA COMBINATIEPREPARATEN, EXCL. BARBITURATEN
N06AA NIET-SELECTIEVE MONOAMINE-HEROPNAMEREMMERS
N06AB SELECTIEVE SEROTONINE-HEROPNAMEREMMERS
N06AF NIET-SELECTIEVE MAO-REMMERS
N06AG MAO-REMMERS TYPE A
N06AX OVERIGE ANTIDEPRESSIVA
N06BA SYMPATHICOMIMETICA MET CENTRALE WERKING
N06BC XANTHINEDERIVATEN
N06BX OVERIGE PSYCHOSTIMULANTIA EN NOOTROPE MIDDELEN
N06CA ANTIDEPRESSIVA MET PSYCHOLEPTICA
N06DA CHOLINESTERASEREMMERS
N06DX OVERIGE MIDDELEN TEGEN DEMENTIE
N07AA CHOLINESTERASEREMMERS
N07AB CHOLINE-ESTERS
N07AX OVERIGE PARASYMPATHOMIMETICA
N07BA MIDDELEN BIJ NICOTINEAFHANKELIJKHEID
N07BB MIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN ALCOHOLAFHANKELIJKHEID
N07BC MIDDELEN BIJ OPIAATAFHANKELIJKHEID
N07CA ANTIVERTIGO PREPARATEN
N07XX OVERIGE MIDDELEN VOOR HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL
P01AB NITROIMIDAZOLDERIVATEN
P01AX OVERIGE AMOEBICIDE MIDDELEN
P01BA AMINOCHINOLINES
P01BB BIGUANIDEN
P01BC METHANOLCHINOLINEN
P01BD DIAMINOPYRIMIDINES
P01BE ARTEMISININE EN DERIVATEN, ENKELVOUDIGE PREPARATEN
P01BF ARTEMISININE EN DERIVATEN, COMBINATIEPREPARATEN
P01BX OVERIGE MALARIAMIDDELEN
P01CX OVERIGE LEISHMANIASIS- EN TRYPANOSOMIASISMIDDELEN
P02CA BENZIMIDAZOLDERIVATEN
P02CE IMIDAZOTHIAZOLDERIVATEN
P02CF AVERMECTINES
P02DA SALICYLZUURDERIVATEN
P03AB CHLOORBEVATTENDE MIDDELEN
P03AC PYRETRINEN, INCL. SYNTHETISCHE VERBINDINGEN
P03AX OVERIGE ECTOPARACIDICIDEN, INCL. SCABIESMIDDELEN
R01AA SYMPATHICOMIMETICA (ENKELVOUDIGE)
R01AB SYMPATHICOMIMETICA, COMBINATIEPREPARATEN, EXCL. CORTICOSTEROIDEN
R01AC ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL. CORTICOSTEROIDEN
R01AD CORTICOSTEROIDEN
R01AX OVERIGE NEUSPREPARATEN
R01BA SYMPATHICOMIMETICA
R02AA ANTISEPTICA
R02AB ANTIBIOTICA
R02AX OVERIGE OROFARYNGEALE MIDDELEN
R03 MIDDELEN VOOR OBSTRUCTIEVE AANDOENINGEN VAN DE LUCHTWEGEN
R03AB NIET-SELECTIEVE BETA-SYMPATHICOMIMETICA
R03AC SELECTIEVE BETA-2-SYMPATHICOMIMETICA
R03AK SYMPATHOMIMETICA + CORTICOIDEN OF ANDERE MIDD., EXCL. ANTICHOLINERGICA
R03AL SYMPATHOMIMETICA MET ANTICHOLINERGICA
R03BA GLUCOCORTICOIDEN
R03BB PARASYMPATHICOLYTICA
R03BC ANTI-ALLERGISCHE MIDDELEN, EXCL. CORTICOSTEROIDEN
R03CA ALFA- EN BETA-SYMPATHICOMIMETICA
R03CC SELECTIEVE BETA-2-SYMPATHICOMIMETICA
R03DA XANTHINEDERIVATEN
R03DC LEUKOTRIEENRECEPTORANTAGONISTEN
R03DX OVERIGE SYSTEMISCHE MIDDELEN VOOR OBSTRUCT. AANDOENINGEN VD LUCHTWEGEN
R05 HOEST- EN VERKOUDHEIDSMIDDELEN
R05CA EXPECTORANTIA
R05CB MUCOLYTICA
R05DA OPIUMALKALOIDEN EN DERIVATEN
R05DB OVERIGE ANTITUSSIVA
R05FA OPIUMDERIVATEN MET EXPECTORANTIA
R05FB OVERIGE ANTITUSSIVA MET EXPECTORANTIA
R05X OVERIGE VERKOUDHEIDSMIDDELEN
R06AA AMINOALKYLETHERS
R06AB GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN
R06AD FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AE PIPERAZINEDERIVATEN
R06AX OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK
R07AA LONGSURFACTANTS
R07AB RESPIRATOIRE ANALEPTICA
R07AX OVERIGE MIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL
S ZINTUIGLIJKE ORGANEN
S01AA ANTIBIOTICA
S01AB SULFONAMIDEN
S01AD ANTIVIRALE MIDDELEN
S01AE FLUOROCHINOLONEN
S01AX OVERIGE ANTIMICROBIELE MIDDELEN
S01BA CORTICOSTEROIDEN, ENKELVOUDIGE
S01BC NIET-STEROIDALE ANTI-INFLAMMATOIRE MIDDELEN
S01CA CORTICOSTEROIDEN MET ANTIMICROBIELE MIDDELEN
S01CB CORTICOSTEROIDEN MET ANTIMICROBIELE MIDDELEN EN SYMPATHICOMIMETICA
S01CC NIET-STEROIDE ANTIINFLAMMATOIRE MIDDELEN MET ANTIMICROBIELE MIDDELEN
S01EA SYMPATHICOMIMETICA BIJ GLAUCOOM
S01EB PARASYMPATHICOMIMETICA
S01EC KOOLZUURANHYDRASEREMMERS
S01ED BETA-BLOKKERS
S01EE PROSTAGLANDINEANALOGEN
S01EX OVERIGE ANTI-GLAUCOOMMIDDELEN
S01FA PARASYMPATHICOLYTICA
S01FB SYMPATHICOMIMETICA EXCL. ANTI-GLAUCOOMMIDDELEN
S01GA SYMPATHICOMIMETICA BIJ CONGESTIE
S01GX OVERIGE ALLERGIEMIDDELEN
S01HA ANAESTHETICA, LOKALE
S01JA KLEURSTOFFEN
S01KA VISCO-ELASTISCHE STOFFEN
S01LA MIDDELEN TEGEN NEOVASCULARISATIE
S01XA OVERIGE MIDDELEN VOOR OOGHEELKUNDIG GEBRUIK
S02AA ANTIMICROBIELE MIDDELEN
S02BA CORTICOSTEROIDEN
S02CA CORTICOSTEROIDEN MET ANTIMICROBIELE MIDDELEN
S02DA ANALGETICA MET/OF ANAESTHETICA
S02DC INDIFFERENTE PREPARATEN
S03AA ANTIMICROBIELE MIDDELEN
S03BA CORTICOSTEROIDEN
S03CA CORTICOSTEROIDEN MET ANTIMICROBIELE MIDDELEN
V01AA ALLERGEENEXTRACTEN
V03AA MIDDELEN VOOR DE BEHANDELING VAN CHRONISCH ALCOHOLISME
V03AB ANTIDOTA
V03AC IJZERCHELERENDE MIDDELEN
V03AE MIDDELEN BIJ HYPERKALIEMIE OF HYPERFOSFATEMIE
V03AF MIDDELEN DIE DE TOXISCHE WERKING VAN CYTOSTATICA BEPERKEN
V03AG MIDDELEN BIJ HYPERCALCIEMIE
V03AH MIDDELEN BIJ HYPOGLYKEMIE
V03AK WEEFSELLIJMEN
V03AN MEDICINALE GASSEN
V03AX OVERIGE THERAPEUTISCHE MIDDELEN
V04CA DIAGNOSTICA VOOR DIABETES MELLITUS
V04CC DIAGNOSTICA VOOR GALBLAASFUNCTIE
V04CD DIAGNOSTICA VOOR HYPOFYSEFUNCTIE
V04CF DIAGNOSTICA VOOR TUBERCULOSE
V04CG DIAGNOSTICA VOOR MAAGZUURSECRETIE
V04CH DIAGNOSTICA VOOR NIERFUNCTIE URETERLETSELS
V04CJ DIAGNOSTICA VOOR SCHILDKLIERFUNCTIE
V04CL DIAGNOSTICA VOOR ALLERGISCHE REACTIES
V04CM DIAGNOSTICA VOOR VRUCHTBAARHEIDSSTOORNISSEN
V04CX OVERIGE DIAGNOSTICA
V06 ALGEMENE VOEDINGSSTOFFEN
V06CA VOEDINGSSTOFFEN ZONDER FENYLALANINE
V06D OVERIGE VOEDINGSSTOFFEN
V06DB VET MET KOOLHYDRATEN, EIWITTEN, MINERALEN EN VITAMINEN
V06DC KOOLHYDRATEN
V06DD AMINOZUREN, INCLUSIEF COMBINATIEPREPARATEN MET POLYPEPTIDEN
V06DE AMINOZUREN MET KOOLHYDRATEN, MINERALEN EN VITAMINEN
V06DF MELKVERVANGENDE MIDDELEN
V06DX OVERIGE VOEDINGSSTOFFEN COMBINATIES
V07AB OPLOS- EN VERDUNNINGSMIDDELEN, INCLUSIEF IRRIGATIEVLOEISTOFFEN
V07AX WASMIDDELEN ETC.
V07AY OVERIGE NIET-THERAPEUTISCHE HULPMIDDELEN
V08AA WATEROPLOSBARE NEFROTROPE, HOOG-OSMOLAIRE CONTRASTMIDDELEN
V08AB WATEROPLOSBARE NEFROTROPE LAAG-OSMOLAIRE CONTRASTMIDDELEN
V08AC WATEROPLOSBARE HEPATOTROPE CONTRASTMIDDELEN
V08AD NIET-WATEROPLOSBARE RONTGENCONTRASTMIDDELEN
V08BA RONTGENCONTRASTMIDDELEN MET BARIUMSULFAAT
V08CA PARAMAGNETISCHE CONTRASTMIDDELEN
V08CB SUPERPARAMAGNETISCHE CONTRASTMIDDELEN
V08DA CONTRASTMIDDELEN VOOR ONDERZOEK MET ULTRAGELUID
V09AB JOOD (123 I) VERBINDINGEN
V09CA TECHNETIUM (99m Tc) VERBINDINGEN
V09IB INDIUM (111 In) VERBINDINGEN
V09IX OVERIGE RADIOFARMACA VOOR HET OPSPOREN VAN TUMOREN
V10XA JOOD (131 I) VERBINDINGEN
V10XX DIVERSE RADIOFARMACA VOOR THERAPIE

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Polymedicatie (65 jaar en ouder) (2022)

Ouder dan of gelijk aan 65 jaar

Min 81 ddd per geneesmiddel per jaar & min 5 geneesmiddelen per patiënt per jaar

2022

 • ATC-codesATC-codenummers
 • Leeftijd Geslacht CVLeeftijd, geslacht en CV
 • Gebruik per geslachtGebruik per geslacht
 • TerugbetalingsregelingTerugbetalingsregeling
 • EvolutieTrends per gewest
 • TrendbreukTrendbreuk
 • Dot PlotDot Plot
 • Funnel PlotFunnel plot
 • Provinciaal verbruikDDD per patiënt en per provincie
 • DDD patiëntAantal per patiënt
 • KaartVerdelingskaart
 • GoedkoopDDD Goedkoop


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie