Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Om een volledig en kwalitatief zorgaanbod te kunnen blijven voorzien in België, zijn door de overheid stappen gezet om samenwerking tussen ziekenhuizen te versterken. Door de opzet van locoregionale ziekenhuisnet­werken sinds 2019 wil men ziekenhuizen aanzetten om middelen efficiënter in te zetten, investeringen te delen en taakverdeling op basis van expertise te bevorderen.

                     

 

3+1 netwerken

3 netwerken erkend door COCOF en/of de GGC en/of door de Franse gemeenschap en/of het Waals Gewest en 1 netwerk erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

13 netwerken

erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

7 netwerken

erkend door het Waals Gewest.

1 netwerk

erkend door de Duitstalige Gemeenschap en door het Waals Gewest.

 

Wat zijn locoregionale netwerken?

Een locoregionaal ziekenhuisnetwerk is een samenwerking tussen ten minste twee ziekenhuizen, die geografisch aansluitend zijn, op het vlak van (basis)zorg. Elk ziekenhuis moet sinds 1 januari 2020 deel uitmaken van één en slechts één locoregionaal ziekenhuisnetwerk. In Vlaanderen mogen er maximaal dertien netwerken gevormd worden, in Wallonië acht en in Brussel vier. De wijze waarop de ziekenhuizen het beleid van het locoregionaal zorgaanbod organiseren binnen hun netwerk, wordt bepaald door het ziekenhuisnetwerk zelf. 

Meer weten? https://etaamb.openjustice.be/nl/wet-van-28-februari-2019_n2019040712.html

Samenwerken aan de hand van zorgopdrachten

De basis van de hervorming naar locoregionale ziekenhuisnetwerken is tweeledig: 

‘Nabije zorg waar mogelijk, gespecialiseerde zorg waar nodig.’

Met andere woorden, de overheid wil er enerzijds voor zorgen dat zorg - waar mogelijk - zo dicht mogelijk bij huis wordt aangeboden. Anderzijds wil de overheid vanuit kwaliteitsoogpunt supergespecialiseerde zorgen eerder concentreren. Dit zal eveneens leiden tot een efficiëntere inzet van middelen. 

Er werd een onderverdeling in zorg opgesteld die zorgen in locoregionale zorgopdrachten en supra-regionale zorgopdrachten verdeelt.

1. Locoregionale zorgopdrachten

Dit zijn de zorgopdrachten die in elk locoregionaal ziekenhuisnetwerk mogen aangeboden worden zoals een spoedgevallendienst, een dienst voor geriatrie of pediatrie, enz. Dit zijn diensten waarmee de basiszorg bij klassieke, heelkundige ingrepen en medische aandoeningen kan gegarandeerd worden. Anderzijds bevat locoregionale zorg ook zaken waarbij patiënten voor een bepaalde periode regelmatig naar het ziekenhuis moeten komen. Hieronder vallen onder meer nierdialyse, het oncologisch zorgprogramma en beroertezorg. Deze zorgen horen in elk ziekenhuisnetwerk aangeboden te worden, maar niet in elk ziekenhuis.

 2. Supra-regionale zorgopdrachten 

Hier gaat het om zorgopdrachten voor een kleine groep patiënten, die een grote expertise en/of investering vragen. Deze zorgen mogen niet in alle netwerken worden aangeboden, maar moeten geconcentreerd worden in supra-regionale referentiecentra. Het gaat hier onder meer over gespecialiseerde beroertezorg, brandwondencentra enz.

Het doel is om een aangepast kader te creëren dat samenwerking in de sector stimuleert. In een volgende fase kunnen de ziekenhuizen binnen het netwerk kiezen voor het samenbrengen van verschillende diensten of zorgpakketten onder de vorm van shared services. Op deze manier zullen middelen meer efficiënt kunnen worden ingezet door bijvoorbeeld groepsaankopen te doen of zware apparatuur samen te exploiteren.

Locoregionale ziekenhuisnetwerken zullen aantrekkelijker worden voor zorgverleners en patiënten door een verbetering van de kwaliteit en specialisatie. Door het onderling samenwerken van referentiecentra, die supra-regionale zorgen aanbieden, zullen patiënten na een behandeling verder opgevolgd kunnen worden in een locoregionaal ziekenhuis nabij hun woonplaats.