Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De volgende grafieken geven de ziekenhuisopnames weer na een bezoek aan de spoedgevallendienst ten opzichte van het aantal ambulante contacten met de spoedgevallendienst zonder opname.

Verdeling volgens leeftijd

Bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen leidt een ambulant contact op de spoedgevallendienst slechts in 1 op 10 gevallen tot een opname in 2021. Enkel kinderen jonger dan 1 jaar worden bij een kwart van de bezoeken aan een spoedgevallendienst opgenomen in het ziekenhuis. Dit is dubbel zoveel als bij kinderen tussen 1 en 18 jaar. Heel wat ouderen worden na een bezoek aan de spoedgevallendienst echter wel opgenomen. Boven de leeftijd van 75 jaar wordt een contact met de spoedgevallendienst in meer dan de helft van de gevallen gevolgd door een klassieke hospitalisatie. Een daghospitalisatie na een bezoek aan de spoedgevallendienst gebeurt slechts zelden.

 

Percentage type hospitalisatie na een bezoek aan de spoedgevallendienst volgens leeftijdscategorie (2021) 


 

Verdeling volgens gewest

In Vlaanderen wordt minder gebruikgemaakt van de spoedgevallendiensten. Bijna 60% van de verblijven in klassieke hospitalisatie verlopen niet via de spoedgevallendienst. Ongeveer de helft van de contacten met een ziekenhuis betreffen ambulante contacten met de spoedgevallendienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (51,3%) en in het Waalse Gewest (46,3%).

Verhouding van contacten met spoedgevallendienst en klassieke hospitalisatie per gewest (2021)


Opmerking: De verblijven in daghospitalisatie betreffen een klein aandeel en worden omwille van de leesbaarheid niet in de grafiek opgenomen.