Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De grafiek hieronder geeft een overzicht van de tien meest 
voorkomende verpleegkundige zorgen die geregistreerd zijn in 2021. 
De verschillende verpleegkundige zorgen worden gegroepeerd in 
6 domeinen:

Domein 1: Zorgen bij de elementaire fysiologische functies

Domein 2: Zorgen bij de complexe fysiologische functies

Domein 3: Gedrag

Domein 4: Veiligheid

Domein 5: Gezin en familie

Domein 6: Gezondheidszorgbeleid

 

 

 

Bij 90% van de zorgperiodes wordt de opvolging van biologische en vitale parameters geregistreerd. Deze verpleegkundige zorg is gericht op het detecteren of voorkomen van complicaties, zoals het meten van lichaamstemperatuur, bloeddruk of ademhalingsfrequentie.

Vijf van de 10 meest voorkomende zorgen bevinden zich binnen domein 1, waarin alle verpleegkundige zorgen worden gegroepeerd die gericht zijn op de basisbehoeften van de patiënt.

10 meest voorkomende verpleegkundige zorgen in een zorgperiode in 2021


Op de tweede plaats in de grafiek staan de verpleegkundige activiteiten met betrekking tot voeding. In 60% van de zorgperiodes wordt de patiënt opgevolgd of begeleid bij de voedingsinname. Dit omvat bijvoorbeeld het evalueren van de voedselinname, begeleiding van moeders bij borst- en/of flesvoeding, of het volgen van een patiënt die nuchter moet blijven.

De vierde, zesde en zevende plaats worden ingenomen door drie interventies gericht op het bevorderen van het lichamelijk comfort van de patiënt, zoals pijnmanagement. Deze zorgen worden uitgevoerd in ongeveer 40% van de zorgperiodes.

                               

Pijn: Een focuspunt voor betere zorg

Pijnregistratie en -evaluatie zijn essentiële aspecten van verpleegkundige zorg[1]. Verpleegkundigen spelen een cruciale rol in het verbeteren van pijnbestrijding. Pijn heeft een aanzienlijke invloed op de gezondheid en het welzijn van patiënten. Onderzoek heeft aangetoond dat onvoldoende pijnmanagement leidt tot slechte wondgenezing, trombo-embolische incidenten, pulmonale complicaties, langere verblijfsduur op de intensieve zorgafdeling en in het ziekenhuis, en een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische pijn.

Helaas ervaren nog steeds 80% van de postoperatieve patiënten pijn, volgens het toezichtrapport van de zorginspectie. Bovendien voldoet niet elk patiëntendossier aan de minimale vereiste van twee pijnregistraties per dag. Opvallend is ook dat pijnscores minder consistent worden ingevuld in vergelijking met andere vitale parameters zoals bloeddruk, pols en temperatuur.

Er zijn verschillende redenen voor deze problemen. Enerzijds is pijnregistratie een relatief nieuwe vitale parameter, waardoor verpleegkundigen mogelijk kennis tekortkomen over pijnbestrijding, het juiste gebruik van pijnstillers, het beoordelen van pijn en misvattingen over opioïden en verslaving. Anderzijds geven patiënten aan dat ze onvoldoende voorlichting hebben gekregen over verwachte pijn en pijnmanagement.

Om het pijnmanagement te verbeteren, worden de volgende aanbevelingen gedaan:

    • Bewustmaking van alle aspecten van pijnproblematiek onder zorgverleners.
    • Verhoging van de kennis van verpleegkundigen over symptomen, complicaties en interventies met betrekking tot onbeheerde pijn via educatieprogramma’s.
    • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een wetenschappelijk ziekenhuisbreed algoritme voor pijnbestrijding.
    • Evaluatie van de tevredenheid over pijnbestrijding met behulp van ‘Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems’-scores (HCAHPS) vóór en na de implementatie van het educatieprogramma en het algoritme.

 

[1]Bron: Improving Patient Satisfaction With Better Pain Management in Hospitalized Patients The Journal for Nurse Practitioners Volume 13, Issue 1, January 2017, Pages e23-e27.  https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/rapport_az.pdf