Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een longitudinaal dossier met gezondheidsinformatie van een patiënt dat wordt aangevuld na een contact met zorgactoren. Het dossier bevat idealiter gegevens van alle clinici die betrokken zijn bij de zorg van een patiënt.

Al vele jaren erkent de Belgische overheid de noodzaak van een grootschalige inzet van EPD’s opdat informatie eenvoudig gedeeld kan worden tussen zorgverleners en organisaties. Een Belgisch eHealth-actieplan werd enkele jaren geleden opgestart. Eén van de actiepunten heeft betrekking op de uitrol van EPD’s in ziekenhuizen. 

Meer weten over het eHealth-actieplan: https://www.ehealth.fgov.be/nl/page/roadmap-4.0

Het doel is om tot een geïntegreerd EPD te komen waarbij:

  • berichten tussen systemen uitgewisseld worden;
  • verschillende functies in één geïntegreerd systeem geïmplementeerd worden. 

In ieder geval dienen de kernfunctionaliteiten geïntegreerd te zijn en dienen de data vastgelegd en beheerd te worden volgens het Original Source Principe. Dit betekent dat de informatie niet gedupliceerd wordt en wordt opgehaald bij de oorspronkelijke bron. 

In onderstaande grafiek zien we een overzicht van de kernfunctionaliteiten en de mate van implementatie in december 2022 in de algemene ziekenhuizen.

 
Uitrol kernfunctionaliteiten in algemene ziekenhuizen (%) 


Een effectieve gegevensuitwisseling is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te bevorderen én om de digitale transformatie van de gezondheidszorg te versnellen. Dit is relevant voor het oplossen van twee belangrijke knelpunten: 

  • de grote registratielast voor zorgverleners 
  • een gebrek aan informatie waar zorgverleners en patiënten nu mee worden geconfronteerd.

De transformatie naar een meer data gedreven organisatie is bovendien cruciaal voor het mogelijk maken van innovatieve oplossingen op basis van klinische beslissingsondersteuning, machine Learning (ML) en artificiële intelligentie.

       

       

     

Om de uitrol van EPD’s te bevorderen werd een financieel stimuleringsprogramma opgezet. Hiertoe werden een aantal Belgische Meaningful Use Criteria gedefinieerd in overleg met ziekenhuizen. In juli 2022 werd 57 miljoen verdeeld over de algemene ziekenhuizen. Het budget werd verdeeld naargelang de mate van gebruik van de verschillende functionaliteiten in het EPD. 

Het ophalen, samenbrengen en omzetten van informatie tot waardevolle inzichten is op de meeste vlakken nog een langdurig en handmatig proces. Dit komt door diverse belemmeringen bij gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen van verschillende aanbieders. Interoperabiliteit is onder meer belangrijk omdat patiënten in de praktijk vaak gebruik maken van meerdere zorgaanbieders gedurende een zorgtraject en informatie-uitwisseling met andere zorgaanbieders cruciaal is voor een optimale behandeling. 

In onderstaande grafiek kan men het aandeel van de software-aanbieders voor EPD terugvinden in functie van de grootte van de ziekenhuizen[1]. Zorgi en Nexuzhealth zijn momenteel de grootste aanbieders en leveren software aan twee derde van de markt.

Aandeel van de software-aanbieders voor EPD in functie van de grootte van de ziekenhuizen


                                                                                                                                                                 

 

[1]De grootte van de ziekenhuizen wordt bepaald aan de hand van het aantal erkende bedden.