Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het Pay for Performance-programma (P4P) werd in 2018 gelanceerd voor de algemene ziekenhuizen in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Het doel van dit programma is het financieel belonen van ziekenhuizen die goede resultaten behalen op een set van ziekenhuisbrede en pathologiegebonden structuur-, proces- en resultaatindicatoren. Deze indicatoren zijn onder andere het behalen van een ISQua-accreditatiecertificaat en het toepassen van een patiëntveiligheidsmanagement systeem. Ook werd er gefocust op oncologische indicatoren, zoals het correct en volledig doorgeven van data omtrent het klinisch en pathologisch stadium van tumoren , en mortaliteitsindicatoren. In de laatste jaren werd meer een focus gelegd op patiëntervaringen. Ziekenhuizen krijgen een financiële prikkel op basis van de score op de indicatoren en het aantal verantwoorde bedden.

De kwaliteitsindicator ISQua-accreditatie (International Society for Quality in Healthcare) maakt sinds de start in 2018 deel uit van het P4P-programma. Bij een ISQua-accreditatie wordt het ziekenhuis beoordeeld door een externe, onafhankelijke organisatie voor het leveren van kwaliteitsvolle en veilige zorg aan de patiënt. Het behalen van een accreditatie-certificaat vereist van het ziekenhuis een grote inspanning.

Ziekenhuizen worden in P4P financieel beloond, zowel voor het behalen van een ISQua-accreditatiecertificaat als voor het voorbereidingstraject op een ziekenhuisbrede accreditatie.

 

Evolutie percentage ziekenhuizen per fase van accreditatie

 

‘Stijging van 17 naar 39 ziekenhuizen zonder een ISQua-accreditatie in de periode van 2018 naar 2022.’

In het P4P programma van 2018 waren 46 ziekenhuizen ISQua geaccrediteerd. In 2020 waren dat er 65. Vanaf 2021 is er echter een opvallende daling op te merken. Steeds meer (Vlaamse) ziekenhuizen, kiezen ervoor om niet te her-accrediteren. Zo beslisten 4 Vlaamse ziekenhuizen tussen 2020 en 2021 om hun ISQua-accreditatietraject stop te zetten. Tussen 2021 en 2022 liep dit aantal op tot 15 ziekenhuizen, bijna een verviervoudiging. In Brussel was er tussen 2020 en 2021 slechts 1 ziekenhuis dat besliste niet langer deel te nemen aan de ISQua-accreditatie. In Wallonië heeft geen enkel ziekenhuis de ISQua-accreditatie stopgezet. In tegendeel, het aantal Waalse ziekenhuizen met een ISQua-accreditatie steeg van 4 ziekenhuizen in 2018 naar 13 ziekenhuizen in 2022.