Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Verpleegkundigen vertegenwoordigen in 2020 de grootste groep (40%) van de loontrekkende personeelsleden in ziekenhuizen met 54.287 voltijds equivalenten (VTE). De cijfers[1], die in onderstaande grafiek worden weergegeven, onderschatten echter ruimschoots de activiteit van het medisch personeel dat actief is in de algemene ziekenhuizen. Veel artsen werken er immers als zelfstandige en worden dus niet als loontrekkend medisch personeel aangegeven.              

 

Aantal en percentage werknemers (in VTE) per personeelscategorie


Het volume VTE’s (voltijds equivalenten) steeg de afgelopen 5 jaar met 4.198 VTE (+ 3,22%). De grootste stijging stellen we vast bij het medisch loontrekkend personeel (+ 26,62%). Deze toename is voornamelijk toe te wijzen aan de stijging van het aantal arts-specialisten in opleiding.

Evolutie van het aantal VTE tussen 2016 en 2020


 

[1]Bron: Finhosta