Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het Healthcare Quality en Outcomes-programma (HCQO) van de OESO heeft als doel internationale vergelijkingen mogelijk te maken inzake de kwaliteit van de gezondheidszorg. Hiertoe worden indicatoren ontwikkeld en gerapporteerd.

In dit programma onderzoekt men o.a. ziekenhuisopnames naar aanleiding van vier vaak voorkomende chronische aandoeningen: astma, chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), congestieve hartaandoeningen en diabetes.

Voor deze aandoeningen kan een goed functionerend eerstelijnszorgsysteem vermijden dat er dure en ongewenste ziekenhuisopnames plaatsvinden[1].

Hieronder vergelijken we het aantal ziekenhuisopnames voor congestieve hartaandoeningen en diabetes overheen enkele Europese landen[2]. Het aantal opnames per 100.000 inwoners geeft een indicatie van het functioneren van het eerstelijnsgezondheidszorgsysteem. Voor beide ziektes zien we een grote variaties overheen de Europese landen. 

Aantal ziekenhuisverblijven m.b.t. congestief hartfalen per 100.000 inwoners (2019 of laatst beschikbare jaar) 


Het aantal ziekenhuisverblijven m.b.t. congestief hartfalen ligt in België één derde lager dan het gemiddelde in de EU-landen. 

 

Aantal ziekenhuisverblijven m.b.t. diabetes per 100.000 inwoners (2019 of laatst beschikbare jaar)


Voor diabetes is het aantal ziekenhuisverblijven vergelijkbaar met het gemiddelde in de EU.

 

 

 

[1]OESO (2020), Realising the Potential of Primary Health Care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi. org/10.1787/a92adee4-en.

[2]Bron: OESO, Health Statistics 2022