Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Highlights

Het domein van kwaliteit van zorg bestrijkt uiteenlopende dimensies: de keuze van de meest geschikte technologieën en behandelingen voor de patiënt, de efficiëntie van de zorg, een omgeving die de veiligheid van patiënten waarborgt, de tevredenheid van patiënten, het geïntegreerde karakter van de interventies voor een betere continuïteit ... Om op al die niveaus in te werken, worden er heel wat initiatieven ondernomen door de verschillende federale overheden en wetenschappelijke instituten (FOD Volksgezondheid, RIZIV, KCE, Sciensano, Hoge Gezondheidsraad en FAGG), maar ook op het niveau van de gefedereerde entiteiten, in het kader van privé-initiatieven (wetenschappelijke verenigingen, accreditatie-instellingen,...) en eveneens op internationaal niveau (OESO, EU, WHO, ...). Die initiatieven nemen verschillende vormen aan, met onder meer de opstelling van richtlijnen, bewustmakingscampagnes, de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en monitoring op het terrein, benchmarking, peer review en het voorzien van een systeem voor financiële prikkels nl. Pay for Performance.

In dit hoofdstuk worden, bij wijze van voorbeeld, enkele initiatieven uitgelicht die de afgelopen jaren genomen werden om de kwaliteit van de gezondheidszorg in België te meten en te verbeteren. 

Verder zijn innovatie en digitalisering onmisbare factoren geworden in de hedendaagse gezondheidszorg. Ze transformeren processen en verbeteren de patiëntenzorg op ongeëvenaarde manieren. In dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd over het belang en de implementatie van het elektronisch patiëntendossier (EPD), een voorbeeld van technologische innovatie in de zorg.

             

 

 

Meer weten over kwaliteitsinitiatieven

    • BeCare Magazine 
    • Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC):