Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Laatste nieuws

Covid 4948866 640

13.11.2020 Nieuwe COVID-19 pagina's !

Ontdek waar je epidemiologische informatie over COVID-19 kunt vinden.

Corona

11.03.2020 Uitbraak COVID-19

Na China en andere Aziatische landen, is Europa nu getroffen.

Technical background

Explore the methods and metadata of the Health Status Report.

Bases de données interactives Sciensano

SPMA

Standardised Procedures for Mortality Analysis (SPMA)
Le SPMA permet l'analyse des statistiques de l'état civil (population, naissances et décès) , ainsi que celle des causes de décès en Belgique par année. Il produit également des taux de mortalité standardisée. Il fonctionne de manière interactive, en suivant des procédures prédéfinies accessibles via des menus.

HISIA

Belgian Health Interview Survey Interactive Analysis (HISIA)
L'application Web HISIA permet l'analyse interactive des enquêtes de santé successives en Belgique. Des procédures prédéfinies sont accessibles via des menus et permettent d'obtenir la fréquence des indicateurs par sexe, région, tranche d'âge et niveau d'éducation.

Health Expectancies

Health Expectancies
L'application Web Health Expectancy permet l'analyse interactive des espérances de santé en Belgique, calculées à l'aide des données de mortalité (Statbel) et des données de santé issues de l'enquête de la santé (Sciensano). Les résultats peuvent être ventilés par sexe et région.

Epistat

Epidemiology of Infectious Diseases (Epistat)
L'application Web Epistat permet l'exploration et la visualisation des données sur les maladies infectieuses surveillées par Sciensano.

Interactieve databases Sciensano

SPMA

Standardised Procedures for Mortality Analysis (SPMA)
SPMA vergemakkelijkt de analyse van vitale statistieken (bevolking, geboorte en overlijden) en doodsoorzaken voor België per jaar. Het biedt ook gestandaardiseerde sterftecijfers. Het werkt op een interactieve manier, met behulp van vooraf gedefinieerde procedures die toegankelijk zijn via menu's.

HISIA

Belgian Health Interview Survey Interactive Analysis (HISIA)
De webapplicatie HISIA maakt de interactieve analyse van de opeenvolgende Belgische Gezondheidsenquêtes mogelijk. Vooraf gedefinieerde procedures die toegankelijk zijn via menu's maken het mogelijk om de frequentie van de indicatoren te krijgen per geslacht, gewest, leeftijdsgroep en opleidingsniveau.

Health Expectancies

Health Expectancies
De webapplicatie Health Expectancy maakt een interactieve analyse mogelijk van de gezonde levensverwachting in België, berekend aan de hand van de mortaliteitsgegevens (Statbel) en de gezondheidsgegevens van de Gezondheidsenquête (Sciensano). Resultaten kunnen worden geventileerd per geslacht en gewest.

Epistat

Epidemiology of Infectious Diseases (Epistat)
De webapplicatie Epistat maakt het mogelijk om gegevens te onderzoeken en te visualiseren van infectieziekten die door Sciensano worden opgevolgd.

Sciensano interactive databases

SPMA

Standardised Procedures for Mortality Analysis (SPMA)
SPMA facilitates the analysis of vital statistics (population, birth and death) and causes of death for Belgium by year. It also provides standardized mortality rates. It functions in an interactive way, using pre-defined procedures accessible through menus.

HISIA

Belgian Health Interview Survey Interactive Analysis (HISIA)
The HISIA web-based application allows the interactive analysis of the successive Belgian Health Interview Surveys. Pre-defined procedures accessible through menus allow to get the frequency of the indicators by gender, region, age group and educational level.

Health Expectancies

Health Expectancies
The Health Expectancy web-based application allows the interactive analysis of the Health expectancies in Belgium, calculated using the Mortality data (Statbel) and the Health data from the Health Interview Survey (Sciensano). Results can be ventilated by gender and region.

Epistat

Epidemiology of Infectious Diseases (Epistat)
The Epistat web-based application allows the data explorations and visualizations of infectious diseases monitored at Sciensano.