De incidentie van acuut myocardinfarct neemt toe met de leeftijd en is hoger bij mannen in alle leeftijdsgroepen

Informatie over acuut myocardinfarct werd toegevoegd aan de pagina over coronaire hartziekte.