De daling van de levensverwachting met één jaar tussen 2019 en 2020 is vooral te wijten aan de groep 60 plussers

De nieuwste cijfers over levensverwachting werden toegevoegd aan de pagina over levensverwachting.