Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De eerste resultaten geven aan dat er nog een lange weg af te leggen is om de Belgische ziektelast op eenzelfde niveau te krijgen als onze buurlanden. De gedetailleerde resultaten kunnen worden geraadpleegd via deze pagina.