Zuigelingensterfte is stabiel in België

Gegevens over sterfgevallen bij kinderen jonger dan 1 jaar tot 2019 zijn nu opgenomen op de pagina over zuigelingensterfte.