Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Informatie en resultaten van de COVIMPACT-studie zijn nu beschikbaar op de nieuwe pagina over long COVID. De COVIMPACT-studie is een online cohorte die als doel heeft de langetermijneffecten van een acute SARS-CoV-2-infectie op de fysieke, mentale en sociale gezondheid te onderzoeken. Daarnaast worden ook risicogroepen en risicofactoren geïdentificeerd die verband houden met een gunstige of ongunstige evolutie.