Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Informatie over slechte luchtkwaliteit, veroorzaakt door verontreinigende stoffen zoals fijn stof, stikstofdioxide en ozon, is nu tot 2020 beschikbaar op een nieuwe pagina.