Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Hoewel de totale ziektelast over de tijd is afgenomen, is er nog een lange weg af te leggen om de Belgische ziektelast op eenzelfde niveau te krijgen als onze buurlanden. De gedetailleerde resultaten kunnen worden geraadpleegd via deze pagina.