Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Informatie over de gewichtsstatus op basis de gezondheidsenquête werd gebruikt om de prevalentie van overgewicht en obesitas in België te projecteren in de toekomst. Ontdek deze analyze in onze nieuwe factsheet.