Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

 • Kerncijfers
 •  Gegevens
 •  Grafieken
 •  Commentaren
VOORSCHRIJVERS
Voornaamste voorschrijvers: Huisartsen 65,14%
VERZEKERDE VERBRUIKERS
% Verzekerde verbruikers 20,72%
Mediane leeftijd 42 jaar
Max/min ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement) 1,45
Percentage vrouwen 53,19%
Ratio Voorkeursregeling/Algemene regeling 1,13
Variatiecoëfficiënt (2022) 13,13
Max/min ratio % verzekerde verbruikers (per arrondissement) 1,63
VERBRUIK
Jaarlijks verbruik (DDD) 36.261.779
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden) 316.197
% DDD afgeleverd buiten RIZIV (geschat) 2,52%
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) 15,26
% Verzekerde verbruikers met > 3 keer de gemiddelde consumptie 2,55%
Variatiecoëfficiënt (% verzekerde verbruikers) 2012-2014 10,61
Variatiecoëfficiënt (% verzekerde verbruikers) 2020-2022 12,05
Trends 2012-2022 -2,47%
Trends 2012-2019 -2,03%
Trends 2019-2022 -3,47%
DIRECTE UITGAVEN (DDD)
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de verzekering 25.416.719
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde 2,22
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker 39,28%
Max/min ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement) 1,80
% “Goedkope” geneesmiddelen 99,99%
Trends 2012-2022 -6,48%
Trends 2019-2022 -2,51%


In deze tabel worden, wanneer een statistische test is toegepast, de gegevens die een significant verschil vertonen op een gele achtergrond weergegeven, anders op een grijze achtergrond.

CODES (ATC-5) LABELS
J01CA PENICILLINES MET BREED SPECTRUM
J01CR COMBINATIEPREPARATEN VAN PENICILLINES, INCL. BETALACTAMASE-REMMERS

De bovenstaande codes kunnen worden gebruikt in aantallen en uitgaven, of alleen in uitgaven. Wij nodigen u uit om het volledige rapport te raadplegen voor meer informatie.

Klik hieronder om de grafiek te bekijken die de evolutie van de indeling per volume van de ATC-codes illustreert.

Antibiotica (Amoxicilline) (2022)

Ouder dan of gelijk aan 1 jaar

2022

 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-FunnelAntibiotiques_Amoxicilline_2022-Funnel
 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-SexratioAntibiotiques_Amoxicilline_2022-Sexratio
 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-BIMAntibiotiques_Amoxicilline_2022-BIM
 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-OccurrenceAntibiotiques_Amoxicilline_2022-Occurrence
 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-RedondanceAntibiotiques_Amoxicilline_2022-Redondance
 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-CheapAntibiotiques_Amoxicilline_2022-Cheap
 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-NomenAntibiotiques_Amoxicilline_2022-Nomen
 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-RegionTrendsAntibiotiques_Amoxicilline_2022-RegionTrends
 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-AgeCVAntibiotiques_Amoxicilline_2022-AgeCV
 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-DotPlotAntibiotiques_Amoxicilline_2022-DotPlot
 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-TrendsAntibiotiques_Amoxicilline_2022-Trends
 • Antibiotiques_Amoxicilline_2022-CarteAntibiotiques_Amoxicilline_2022-Carte


UW MENING INTERESSEERT ONS

Hebt u enige ervaring met deze praktijk? Dan horen wij dat graag!

Stuur ons een e-mail

   Download het rapport
 Download de methodologie