Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Sommige van de thema's die we documenteren, worden sinds januari 2019 mogelijk op forfaitaire basis gefinancierd. Dit in het kader van de zogenaamde " laag-variabele " zorg.

Om de analyse van deze thema's op de gegevens van 2019 te kunnen voortzetten, was het daarom noodzakelijk om onze programma's aan te passen om rekening te houden met de specifieke kenmerken van deze nieuwe forfaits.

Deze nieuwe parameter wordt nu standaard in onze programma's opgenomen. Wanneer een thema betrekking heeft op Lage Variabele Zorg ("Global Payment with Standarization"), illustreert de laatste pagina van het rapport hun relatieve aandeel in het thema op landelijk, regionaal en provinciaal niveau.

Het analyseprogramma van de variaties van de medische praktijken nodigt u uit tot samenwerking. We staan dus tot uw beschikking indien u deze analyses wenst te becommentariëren of ons een thema of een verbetering van ons programma wil suggereren. Uw medewerking is vanzelfsprekend welkom indien u uw expertise ten dienste wil stellen om de gegevens te "ontcijferen" in het licht van uw kennis van de praktijk.

Contactappropriatecare@riziv-inami.fgov.be