Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Enkele nieuwe belangrijke ontwikkelingen: Verfijnde statistieken en nieuwe trendgrafieken om 2020 te omzeilen in deze post-covid-periode.

Ga naar pagina 20, 22 en 23 van het rapport:

 Consultationsetvisitesenmedecinegenerale RegionTrendsEvolutie per gewest van de gestandaardiseerde gebruiksstatistiek per 100000 verzekerden  Consultationsetvisitesenmedecinegenerale TrendsTrendbreuk beoordelingsmodel per provincie - Regressielijnen
(Uit Raadplegingen en bezoeken in huisartsgeneeskunde)

 


Het analyseprogramma van de variaties in medische praktijken nodigt u uit tot samenwerking. We staan dus tot uw beschikking indien u deze analyses wenst te becommentariëren of ons een thema of een verbetering van ons programma wil suggereren. Uw medewerking is vanzelfsprekend welkom indien u uw expertise ten dienste wil stellen om de gegevens te "ontcijferen" in het licht van uw kennis van de praktijk.

Contactappropriatecare@riziv-inami.fgov.be