Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Alle analyses van praktijkvariaties zijn nu bijgewerkt met de data van 2022!

U kunt ze hier bekijken: https://www.gezondbelgie.be/nl/medische-praktijkvariaties


Het analyseprogramma van de variaties in medische praktijken nodigt u uit tot samenwerking. We staan dus tot uw beschikking indien u deze analyses wenst te becommentariëren of ons een thema of een verbetering van ons programma wil suggereren. Uw medewerking is vanzelfsprekend welkom indien u uw expertise ten dienste wil stellen om de gegevens te "ontcijferen" in het licht van uw kennis van de praktijk.

Contactappropriatecare@riziv-inami.fgov.be