Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De databank met betrekking tot de in 2019 uitgevoerde terugbetalingen van zorg (N-documenten van het RIZIV) is up-to-date en de verschillende thema's voor analyses van variaties in medische praktijken zijn geactualiseerd om de zo recent mogelijke gegevens weer te geven. De hier gepubliceerde verslagen van gegevens zijn bijgevolg gebaseerd op het jaar 2019, en op de periode 2009-2019 voor de gegevens die de evolutietrends aantonen. We moeten evenwel opmerken dat de praktijken waarop het nieuwe beleid inzake laagvariabele zorg betrekking heeft, tijdelijk enkel voor het jaar 2018 beschikbaar zijn. Het programma wordt momenteel aangepast om die nieuwe parameter snel erin te kunnen integreren.

We hebben gebruik gemaakt van deze update om de waaier aan analysethema's goed te stofferen teneinde een zo breed mogelijk overzicht te bieden van de verschillende medische praktijken en specialismen.

Het analyseprogramma van de variaties van de medische praktijken nodigt uit tot samenwerking. We staan dus tot uw beschikking indien u deze analyses wenst te becommentariëren of ons een thema of een verbetering van ons programma wil suggereren. Uw medewerking is vanzelfsprekend welkom indien u uw expertise ten dienste wil stellen om de gegevens te "ontcijferen" in het licht van uw kennis van de praktijk.

Contactappropriatecare@riziv-inami.fgov.be