Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

De volgende 6 indicatoren werden geüpdatet:

  • A-4 Zelfgerapporteerde uitgestelde contacten met gezondheidsdiensten om financiële redenen (% van de huishoudens)
  • A-9 Wachttijd van meer dan twee weken om een afspraak te krijgen bij een specialist (% van de bevolking dat een afspraak vroeg);
  • QP-1 Arts spendeert genoeg tijd met patiënten tijdens consultatie (% van de respondenten);
  • QP-2 Arts geeft gemakkelijk te begrijpen informatie (% van de respondenten);
  • QP-3 Arts biedt de gelegenheid om vragen te stellen of bezorgdheid te uiten (% van de respondenten);
  • QP-4 Arts betrekt patiënten bij beslissingen over zorg en/of behandeling (% van de respondenten).