Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Voorwoord

Beste lezer,

Hier ligt reeds de vierde editie van Blikvanger voor u. Ditmaal een bijzondere editie omtrent een thema dat ons de afgelopen maanden allen heeft beroerd: COVID-19. Het virus dat een pandemie veroorzaakte en dat heeft geleid tot een ernstige verstoring van ons dagelijks leven.

Opeenvolgende maanden bleven zorgverleners uit de verschillende sectoren het beste van zichzelf geven om burgers de best mogelijk zorg te kunnen bieden. Op beleidsniveau werden verscheidene structuren en organen opgezet om de pandemie in ons land te kunnen beheersen. Binnen de verschillende overheden zetten vele personen zich dagdagelijks in om onder meer de evolutie van de verspreiding van het COVID-19-virus op te volgen, om wetenschappelijke evidenties in acht te nemen en om gepaste maatregelen te formuleren.

Download hier het volledige rapport in PDF