Select your language

Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be  belgium

Het RIZIV voorziet een forfaitaire financiering voor de verstrekkingen van artsen (coördinatie, follow-up, beschikbaarheid en directe zorg), verpleegkundigen en zorgkundigen. De centra worden vergoed op basis van het aantal gepresteerde uren. Als er nog andere zorg nodig is dan die van artsen en verpleegkundigen, dan verloopt de organisatie daarvan volgens de reguliere kanalen. De verzekeringsinstelling van de patiënt zal in dat verband informatie ontvangen over het verblijf in zo’n centrum.[1]

[1]Bron: RIZIV